Frågor och svar om Rikshems kundundersökning

Har du fått en kundundersökning från oss? Så bra! Varje månad skickar Rikshem ut en enkät via undersökningsföretaget AktivBo. Svarar du på den årliga undersökningen deltar du automatiskt i utlottningen av en hyresfri månad.

Vi vill göra ditt boende ännu bättre

Varje månad skickar Rikshem ut en undersökning som når en tolftedel av alla våra hyresgäster, utspritt över hela landet. Inom ett år har du och samtliga boende fått möjlighet att svara på undersökningen en gång.

Återkopplingen från Rikshems hyresgäster är värdefull. Undersökningarna ger oss viktiga insikter om hur du trivs och hur vi kan göra ditt boende ännu bättre. Som tack för återkopplingen, lottar vi en gång i kvartalet ut en hyresfri månad. 

1. Vem får undersökningen?

Om du har bott minst tre månader hos oss skickar vi undersökningen till dig. Vi skickar en undersökning per hushåll. 

2. Vilken typ av frågor är det i undersökningen? 

Undersökningen består av ett antal frågor, allt från hur du trivs i bostaden till ordningen i tvättstugan. Du får svara på frågor kring vår service och ge förslag på vad vi kan göra bättre.  

Mer specifikt kan frågorna handla om

  • Vår service, som vårt bemötande. 
  • Vår produkt, det vill säga din lägenhet, allmänna utrymmen med mera.  
  • Vår profil, som trivsel och din relation med Rikshem.  

3. När skickas undersökningen ut? 

Undersökningen skickas ut varje månad till en tolftedel av alla våra hyresgäster, utspritt över landet. Inom ett år ska du ha fått vår enkät en gång, via undersökningsföretaget AktivBo.  

4. Avsändare är AktivBo. Vad är det för företag?

Rikshem samarbetar med AktivBo, ett undersökningsföretag som i sin tur administrerar och skickar ut våra enkäter till dig. Det är därför AktivBo är avsändare på utskicken. Du kan läsa mer om AktivBo på aktivbo.se 

5. Kan jag få undersökningen skickad till mig digitalt?  

Rikshem skickar ut enkäterna digitalt, i första hand via mejl och i andra hand via sms. Om du har ändrat mejladress eller mobilnummer, logga in på Mina sidor och ändra uppgifterna där.  

6. Kan jag få undersökningen skickad till mig på papper via post? 

Absolut. Vill du få undersökningen på papper, hemskickad via post går det så klart bra. Kontakta AktivBo på 08-23 39 85 och uppge ditt enkätnummer. De ser då till att undersökningen kommer till dig per post. Du kan även kontakta AktivBo via mejl på info@aktivbo.se.  

7. Varför får jag ett enkätnummer? 

AktivBo utför undersökningen på uppdrag av Rikshem. I uppdraget ingår att AktivBo säkerställer att alla svar är anonyma gentemot oss. Du får ett unikt enkätnummer för att AktivBo ska kunna koppla dina svar till rätt fastighet och ort. Det unika enkätnumret används även för att kunna skicka ut påminnelser. 

8. Min kod/mitt enkätnummer fungerar inte. Vad ska jag göra?  

Undersökningsföretaget AktivBo som skickar ut enkäterna hjälper dig. Kontakta AktivBo via mejl på info@aktivbo.se eller ring 08-23 39 85 så ordnar de en ny kod/ett nytt enkätnummer. 

9. Hur svarar jag på undersökningen?  

I det digitala utskicket (mejl eller sms) finns en klickbar länk. Den leder till undersökningen.  

10. Kan jag svara på undersökningen på ett annat språk än svenska?  

Ja, undersökningen kan även besvaras på engelska. 

11. Jag har raderat/slängt mitt mejl eller sms med undersökningen. Vad gör jag nu?  

Det är lätt hänt. Det kommer en påminnelse och då kan du svara på undersökningen. Avsändare är undersökningsföretaget AktivBo. 

12. Jag vill inte delta i undersökningen. Hur gör jag då?  

Om du inte vill svara på enkäten, gör så här:  

  • Mejl: Klicka på knappen ”Vill du inte delta?” längst ned i mejlet.  
  • Sms: Klicka på länken och välj ”Jag vill inte delta” längst ned på sidan. 

När du gör de här aktiva valen kommer du inte få några påminnelser.  

13. Hur kan jag vara med i utlottningen av en hyresfri månad? 

Du och Rikshems alla andra hyresgäster får undersökningen en gång per år. För att vara med i utlottningen behöver du svara på frågorna och slutföra undersökningen i sin helhet. Lottningen görs bland de hyresgäster som har deltagit under kvartalet. Det innebär att vi lottar ut fyra månadshyror på ett år till fyra olika hyresgäster. 

14. Hur väljer ni en vinnare av hyresfri månad? 

Lottningen görs bland de hyresgäster som har deltagit under kvartalet och AktivBo drar en vinnare. Vi på Rikshem får namnet på vinnaren, kontaktar och ser till att vinnaren får en hyresfri månad. Vi kommer inte veta vad du har svarat i undersökningen utan bara att du har deltagit. 

15. Vad innebär en hyresfri månad? 

En hyresfri månad innebär att Rikshem inte tar betalt för en hyresmånad. Om du har vunnit en hyresfri månad gäller det för en månad och för en bostad. 

16. Om jag får en hyresfri månad, inkluderar det också el, värme och andra utgifter? 

Nej. Utgifter som tex el, värme eller vatten inkluderas inte i vinsten. De utgifterna behöver du betala även om du får en hyresfri månad.  

17. Jag har rabatt på hyran. Om jag får en hyresfri månad, vad händer då? 

Om du har rabatt på hyran, dras rabatten av på vinsten. 

18. Får jag någon återkoppling på resultatet av undersökningen?  

Resultatet av undersökningarna presenterar vi på vår hemsida, rikshem.se, och på Mina sidor. Här kan du läsa mer om de åtgärder Rikshem har gjort med stöd av tidigare undersökningar. Det är tack vare dina svar på våra undersökningar som vi kan göra förbättringar i ditt område.   

19. Jag har fått andra undersökningar från Rikshem. Finns det fler undersökningar? 

Ja. Vi skickar undersökningar när du flyttar in hos Rikshem och när du flyttar ut. Om du har bott kvar i din bostad under en renovering, skickar vi också ut en undersökning. Vi skickar även en undersökning till dig som har flyttat in i en av våra nyproduktioner. Undersökningsföretaget AktivBo skickar ut dessa undersökningar.