Rikshems bolagsstyrning

Rikshem AB (publ) ägs, genom Rikshem Intressenter AB, till 50 procent vardera av AMF Tjänstepension AB och Fjärde AP-fonden. En god avkastning gynnar därför i förlängningen Sveriges pensionstagare.

Verksamheten i moderbolaget Rikshem AB (publ) består av koncernövergripande funktioner samt organisation för förvaltning av de fastigheter som ägs av dotterbolagen. Inga fastigheter ägs direkt av moderbolaget.

Nedan presenteras styrelsen för Rikshem AB

Kerstin Lindberg Göransson (1956)
Styrelseordförande
Ordförande i ersättningsutskottet
Invald i styrelsen:
 2023
Övriga uppdrag:
Styrelseordförande Sveaskog, styrelseledamot i Alecta Fastigheter, Sophiahemmet ideell förening och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
Utbildning:
 Civilekonom
Tidigare erfarenhet:
 Vd för Akademiska hus, flygplatsdirektör för Stockholm-Arlanda Airport samt CFO och vice vd för Scandic-koncernen. Styrelseuppdrag för bland annat Tredje AP-fonden, Jernhusen, Hemnet och Svensk Bilprovning.

 

Pernilla Arnrud Melin (1975)
Styrelseledamot
Ledamot i investeringsutskottet 
Ledamot i ersättningsutskottet
Invald i styrelsen: 2018
Övriga uppdrag: Ansvarig för fastighetsinvesteringar på AMF Tjänstepension AB, styrelseledamot i Antilooppi Management Oy, Antilooppi GP OY och Mercada Oy
Utbildning: Civilingenjör
Tidigare erfarenhet: Head of Nordic Client Consultants Real Estate på MSCI, Head of Research på CBRE Sweden samt analyschef på Strateg Fastighetskonsult.

 

Andreas Jensen (1981)
Styrelseledamot
Ledamot i ersättningsutskottet
Ledamot i revisionsutskottet
Invald i styrelsen: 2019 
Övriga uppdrag: Senior Portfolio Manager på Fjärde AP-fonden
Utbildning: Civilingenjör
Tidigare erfarenhet: Affärsutvecklingsdirektör MTR Nordic, Senior Investment Manager Skandia Liv, politiskt sakkunnig på Miljödepartementet och managementkonsult på McKinsey & Company.

 

Per-Gunnar Persson (1965)
Styrelseledamot
Ledamot i revisionsutskottet
Invald i styrelsen: 2016
Övriga uppdrag: Vd Platzer Fastigheter Holding AB (publ), styrelseledamot i BRIS, AB Borudan Ett och Svenska Sportpublikationer AB.
Utbildning: Civilingenjör
Tidigare erfarenhet: Ledamot Norrporten.

 

Peter Strand (1971)
Styrelseledamot
Ledamot i investeringsutskottet
Invald i styrelsen år: 2021
Övriga uppdrag: Vd för Swedish Logistic Property AB och styrelseledamot i Diös Fastigheter och Brainlit AB.
Utbildning: Civilingenjör
Tidigare erfarenhet: Vd för fastighetsbolagen Victoria Park, Annehem Fastigheter och Tribona.

 

Siv Malmgren (1959)
Styrelseledamot
Ordförande i revisionsutskottet
Invald i styrelsen år: 2022
Övriga uppdrag: Styrelseordförande AB Borudan Ett och Gatun Arkitekter AB.
Utbildning: Fil kand i beteendevetenskap och en MBA från Stockholms universitet.
Tidigare erfarenhet: Vd för John Mattson samt styrelseledamot i Willhem, Fastighetsägarna Stockholm, Fastighetsägarna Sverige och i Handelsbanken, Regionbank Stockholm.

 

Zdravko Markovski (1964)
Styrelseledamot
Ordförande i investeringsutskottet
Invald i styrelsen år:
2022
Övriga uppdrag:
Styrelseledamot i Besqab AB (publ)
Utbildning:
Civilingenjör
Tidigare erfarenhet:
Vd för Svevia och flera ledande befattningar inom JM-koncernen. Bland annat från koncernledningen och affärsenhetschef för JM Bostad Stockholm.

 

Bolagets revisor är Ernst & Young AB, 556053-5873.
Huvudansvarig revisor är Katrine Söderberg.