Café Välkommen

Café Välkommen är mötesplatsen på Fredriksdal i Helsingborg. Här bedrivs ett integrationsarbete i syfte att skapa gemenskap. Projektet ska också bryta isoleringen, i första hand för kvinnor i stadsdelen som står utan sysselsättning.

Målsättningen med Café Välkommen är att projektet fungerar som en språngbräda. Café Välkommen finns för att bryta utanförskap, få personer i sysselsättning och vara en aktivitetspunkt för de boende i Fredriksdal.

Café Välkommen ökar chanserna

Under det första året hade cirka 15 personer fått möjlighet till arbete eller studier. Nu utvecklar Café Välkommen en syateljé som i förlängningen skulle kunna fungera som affärsverksamhet.

Rikshem stöttar värdedrivna projekt 

Café Välkommen är ett projekt där Rikshem kan gå in och stötta. Det är en verksamhet som har visat sig ge mycket bra resultat för såväl enskilda individer som ett helt område. Verksamheten bedrivs i Rikshems lokaler på Minörgatan i samarbete med Helsingborgs stad och den lokala Hyresgästföreningen.