Rikshems bokslutskommuniké 2023: Ökat driftöverskott och nöjdare kunder

feb. 09, 2024 07:30 - Regulatorisk information

Rikshem ökade sina hyresintäkter för året med 9,6 procent. Driftöverskottet uppgick till 1 960 mkr (1 760), en ökning med 11,4 procent. Förvaltningsresultatet om 1 189 mkr (1 198) är i nivå med föregående år. Årets investeringar i fastigheter uppgick till 1 918 mkr (2 640).

– I en utmanande omvärld har vi under 2023 hållit fast vid vår kärnaffär – att äga, förvalta och utveckla våra bostäder och samhällsfastigheter. Vi ökar driftöverskottet bland annat kopplat till minskade vakanser, ökade intäkter, lägre elpriser och framgångsrika energiprojekt. Ökad kundnöjdhet inom våra båda segment och det starka intresse vi fortsatt ser för att låna ut på långa löptider till finansiellt starka och långsiktiga bolag som Rikshem är två bevis för att vi fortsätter att utveckla verksamheten på ett framgångsrikt sätt, säger Anette Frumerie, vd på Rikshem. 

  • Hyresintäkterna uppgick till 3 473 mkr (3 169). 
  • För jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 201 mkr eller 7,4 procent 
  • Driftöverskottet uppgick till 1 960 mkr (1 760), en ökning med 11,4 procent 
  • För jämförbart bestånd ökade driftöverskottet med 129 mkr eller 8,4 procent 
  • Förvaltningsresultatet om 1 189 mkr (1 198) är i nivå med föregående år trots högre räntekostnader
  • Värdeförändring för förvaltningsfastigheter uppgick till -4 776 mkr (-1 935) vilket motsvarar en värdeförändring om -8,2 procent (-3,2) 
  • Årets resultat före skatt uppgick till -4 784 mkr (319) 
  • Fastighetsbeståndets värde, inkl joint ventures, uppgick till 58 835 mkr (62 532) 
  • Totalavkastning, inkl joint ventures, uppgick till -4,9 procent (-0,4) 

Läs delårsrapporten på rikshem.se eller i bifogad pdf. 

Dokument

För ytterligare information:

Anders Lilja, CFO, 010-70 99 308, anders.lilja@rikshem.se

Jennie Wolmestad, kommunikationschef, 070-687 18 57, jennie.wolmestad@rikshem.se