Rikshem emitterar sin första hållbarhetslänkade obligation

mars 05, 2024 06:10 - Pressmeddelande

I februari lanserades Rikshems hållbarhetslänkade ramverk som erbjuder investerare möjligheten att stödja Rikshems långsiktiga hållbarhetsmål.

Ramverket innehåller målsättningar kopplat till trygghet i våra bostadsområden, hållbara leverantörsled och minskad klimatpåverkan i både befintlig förvaltning och i nyproduktionsledet. Nu har den första emissionen under ramverket gjorts på en femårig löptid med en volym om 500 miljoner kronor.

- Rikshem har en bred hållbarhetsagenda och ambitiösa mål. Genom att etablera ett ramverk för hållbarhetslänkade lån skapar vi ytterligare incitament för att nå målen. Det är glädjande att vi nu emitterat den första obligationen under ramverket vilket visar att investerare vill vara med och stödja vårt viktiga hållbarhetsarbete, säger Ebba Lindencrona, Hållbarhetschef, Rikshem.  

Ta del av ramverket och second opinion:

https://rikshem.se/om-oss/finansiell-information/gron-och-hallbar-finansiering/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sandell, finanschef, Rikshem: 010-138 04 56, fredrik.sandell@rikshem.se