Scandinav F4v3 Superhigh

Korttidskontrakt

Ett korttidskontrakt innebär att du kan få en tillfällig bostad under en begränsad tid. Samtidigt fortsätter du att samla bopoäng hos Rikshem.

I en del av våra bostadsområden planeras för omfattande ombyggnationer, bland annat stamrenoveringar. Lediga lägenheter i dessa områden hyr vi därför ut med korttidskontrakt. 

Inget besittningsskydd vid korttidskontrakt

Med ett korttidskontrakt får du inget besittningsskydd, utan är skyldig att flytta när ditt kontrakt går ut. Avtal gällande avstående från besittningsskydd ska du underteckna vid avtalsskrivandet och det ska godkännas av hyresnämnden.

Ett korttidskontrakt löper under en begränsad tid. Uppsägningstiden brukar vara en till tre månader, beroende på hur lång kontraktets löptid är.

Korttidskontrakt innebär uthyrning i befintlig skick 

Lägenheter med korttidskontrakt hyr vi ut i befintligt skick och enbart nödvändiga reparationer blir utförda. Du kan inte göra tillval på dessa bostäder. Lägenheter med korttidsavtal hyr vi ut via Ledigt just nu.

Du behåller dina bopoäng i bostadskön

Om du tecknar ett korttidskontrakt behåller du dina poäng i Rikshems bostadskö. På Mina sidor kan söka lediga lägenheter med hjälp av poängen efter att din spärrtid har gått ut.