Finansiering

Rikshem ägs av AMF Tjänstepension AB och Fjärde AP-fonden. Rikshem är en stor låntagare i den svenska marknaden och emitterar regelbundet företagscertifikat och obligationer.

Totala externa räntebärande skulder per 31 mars 2023 uppgick till 29 181 mkr varav: 

Typ av finansiering 

Utestående belopp 
(mkr)

Andel av räntebärande skuld, procent

Företagscertifikat SEK 3 564 12
Banklån mot säkerhet SEK  4 526 16
Icke säkerställda lån SEK 1 145 4
Obligationer SEK  11 359  39
Obligationer NOK 4 720 16
Obligationer EUR 3 315 11
Obligationer AUD 552 2
Totalt 29 181  100

 

Rikshem har ett nära samarbete med banker och kreditinstitut för att säkerställa en långsiktig och diversifierad finansiering. Rikshems finansavdelning ansvarar bland annat för kreditförsörjning, ränteriskhantering samt likviditetshantering.

Kreditbetyg

Rikshem har kreditrating A3 med stabila utsikter från kreditvärderingsinstitutet Moody’s. Ratingen bekräftades av Moody’s i juni 2022.

MTN-program

Senast uppdaterat: 2018
Låntagare: Rikshem AB (publ)
Rambelopp: SEK 20 mdr
Börsnotering: Nasdaq OMX Stockholm
Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets
Emissionsinstitut: SEB, Nordea, Swedbank, Danske Bank, Nykredit Bank, DNB

EMTN-program

Senast uppdaterat: 2022
Låntagare: Rikshem AB (publ)
Rambelopp: EUR 3 mdr
Börsnotering: Irish Stock Exchange
Ledarbank: Citigroup
Emissionsinstitut: Barclays, BNP Paribas, Danske Bank, Deutsche Bank, DNB Banka ASA, Handelsbanken Capital Markets, Nordea, Nykredit A/S, SEB, Swedbank, Natwest Markets

Certifikatsprogram

Rikshem AB har sedan juni 2012 ett företagscertifikatprogram med ett rambelopp på 10 Mdkr.

För köp och försäljning

Handelsbanken
Handelsbankens Capital Markets
Blasieholmstorg 11, 106 70 Stockholm, tel 08-463 46 50, www.handelsbanken.se

Nordea
Nordea Markets
Smålandsgatan 17, 105 71 Stockholm, tel 08-614 94 79, www.nordea.se

SEB
Merchant Banking, Capital Markets
Kungsträdgårdsgatan 8, 106 40 Stockholm, tel 08-506 231 73, 08-506 231 95, www.seb.se

Swedbank
Large Corporates & Institutions
Landsvägen 40, 172 63 Sundbyberg, tel 08-700 99 00, www.swedbank.se

Danske Bank
Norrmalmstorg 1, 103 92 Stockholm, tel. 08-568 805 77 +45 45 14 32 46, www.danskebank.se