Par Som Flyttat In

Flytta in i lägenheten tidigare

Det finns i vissa fall möjlighet att flytta in tidigare än vad som framgår av hyreskontraktet. I dessa fall behöver båda parter komma överens om när inflyttning kan ske. Här är viktig information om vad du som hyresgäst behöver känna till - och hur ni går till väga.

Flytta in tidigare

Hyresgästerna kan komma överens om att den inflyttade hyresgästen får kvittera ut nycklarna tidigare. Hyresgästen som ska flytta ut ansvarar för lägenheten till dess att dennes kontrakt löpt ut. Det gäller exempelvis för att hyran kommer in samt att eventuella skador i lägenheten blir ersatta.

Avflyttningsbesiktning

Säkerställ att avflyttningsbesiktningen utförts innan nycklarna kvitteras. Hyresgästen som ska flytta ut bokar tid med Rikshem genom att ta kontakt med ortskontoret.

Städbesiktning

Rikshem gör ingen städbesiktning när hyresgästerna själva har kommit överens om tidigare inflyttning. Det innebär att hyresgästen som ska flytta in tar över ansvaret och kontrollerar att lägenheten är städad.

Hämta ut nycklar

För att få hämta ut nycklarna tidigare krävs att hyresgästen som ska flytta ut ger sitt godkännande. Det görs enklast genom att fylla i blanketten Godkännande tidigare utlämning av nycklar. Det är kontraktinnehavaren som fyller i blanketten och skickar till ortskontoret.

Hyresgästen som flyttar ut ska lämna in nycklarna hos låsfirman. Den inflyttande hyresgästen ska sedan kvittera ut nycklar hos låsfirman.

Tänk på att inte lämna över nycklar direkt mellan hyresgästerna. Det kan leda till onödiga kostnader för er.

Andra viktiga saker att känna till:

  • Hyresgästen som flyttar ut tidigare än vad som står på kontraktet, ansvarar fortsatt för lägenheten till avtalstidens slut.
  • Kom överens mellan er om eventuell hyra för den tidigare inflyttningen.
  • Säkerställ att det finns en gällande hemförsäkring under hela tiden.
  • Hyresgästen som har flyttat in, kan börja använda Mina sidor som hyresgäst från och med datumet då kontraktet börjar gälla. Först då är det möjligt att exempelvis göra felanmälningar, boka tvättstuga och se besiktningsprotokollet.
  • Namn på dörr och postlåda ändras från den dagen då kontraktet börjar gälla.