Par Som Flyttat In

Flytta in i lägenheten tidigare

Det finns i vissa fall möjlighet att flytta in tidigare än vad som framgår av hyreskontraktet. I dessa fall behöver båda parter komma överens om när inflyttning kan ske. Här har vi samlat viktig information om vad du som inflyttande och utflyttande hyresgäst behöver känna till - och hur ni går till väga.

Flytta in tidigare

Hyresgästerna kan komma överens om att den inflyttade hyresgästen får kvittera ut nycklarna tidigare. Hyresgästen som ska flytta ut ansvarar för lägenheten till dess att dennes kontrakt löpt ut, till exempel för att hyran kommer in samt att ersätta eventuella skador i lägenheten.

Avflyttningsbesiktning

Säkerställ att avflyttningsbesiktningen utförts innan nycklarna kvitteras. Hyresgästen som ska flytta ut bokar tid med Rikshem genom att ta kontakt med ortskontoret.

Städbesiktning

Rikshem gör ingen städbesiktning när hyresgästerna själva kommit överens om tidigare inflyttning. Det innebär att hyresgästen som ska flytta in tar över ansvaret för att kontrollera att lägenheten är städad.

Hämta ut nycklar

För att få hämta ut nycklarna tidigare krävs att hyresgästen som ska flytta ut ger sitt godkännande. Det görs enklast genom att fylla i blanketten Godkännande tidigare utlämning av nycklar. Det är kontraktinnehavaren som fyller i blanketten och skickar till ortskontoret.

Hyresgästen som flyttar ut ska lämna in nycklarna hos låsfirman, och hyresgästen som flyttar in ska sedan kvittera ut nycklar hos låsfirman.

Tänk på att inte lämna över nycklar direkt mellan hyresgästerna. Det kan leda till onödiga kostnader för er. 

Andra viktiga saker att känna till:

  • Hyresgästen som flyttar ut tidigare än vad som står på kontraktet, ansvarar fortsatt för lägenheten till avtalstidens slut.
  • Kom överens mellan er om eventuell hyra för den tidigare inflyttningen.
  • Tänk på att säkerställa att det finns en gällande hemförsäkring under hela tiden.
  • Tänk på att hyresgästen som flyttat in först kan börja använda Mina sidor som hyresgäst från och med datumet då kontraktet börjar gälla. Det gäller till exempel att göra felanmälningar, boka tvättstuga och se besiktningsprotokollet.
  • Namn på dörr och postlåda ändras från den dagen då kontraktet börjar gälla.