För leverantörer

Rikshem är en av Sveriges största fastighetsägare och ägs av Fjärde AP-fonden och AMF Tjänstepension AB. Rikshem ska på affärsmässiga grunder medverka i och bidra till samhällsutvecklingen. Det är av stor betydelse att Rikshem upprätthåller allmänhetens förtroende.

Rikshem ska agera på ett ansvarsfullt sätt. Alla människors lika värde, den enskilda människans frihet och en hållbar utveckling är centralt för Rikshem. Alla Rikshems relationer ska präglas av respekt och god etik.

Leverantörsuppförandekod

Styrelsen i Rikshem har antagit Leverantörsuppförandekoden, som reflekterar Rikshems värderingar. Ladda ner dokumentet via länken nedan:

Personuppgiftsbehandling på Rikshem

Leverantörer som behandlar personuppgifter för Rikshems räkning ska i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning upprätta ett personuppgiftsbiträdesavtal. Kontakta inköpsansvarig vid frågor om detta.