Medarbetare Lunchrum

Attraktiv arbetsgivare och hållbar arbetsplats

Vi vill att Rikshem ska vara en arbetsplats där medarbetarna trivs på arbetet, har rätt kompetens, är engagerade och stolta över att göra skillnad i samhället.

Vi ska säkerställa en trygg och säker arbetsplats genom att förebygga arbetsskador och arbetssjukdomar. Löpande mäter vi och följer upp hur nöjda Medarbetarna är med arbetslivet och med Rikshem som arbetsgivare samt att vi aktivt arbetar med att förbättra Medarbetarnas nöjdhet.

Vi arbetar för att skapa en inkluderande arbetsplats och ser arbetet med jämställdhet som en naturlig del av verksamheten.

Hållbart arbetsliv

Vår arbetskultur präglas av engagemang, utveckling och möjligheten att göra skillnad i samhället. Vi jobbar ENA:de, vi är Engagerade, Närvarande och Ansvarstagande i hur vi möter våra kunder, agerar mot våra kollegor och hanterar projekt eller utmaningar som uppstår.

Vi medarbetare ska trivas och må bra och vi säkerställer att vi har en trygg och säker arbetsplats samtidigt som det ska finnas en balans mellan arbete och fritid. Möjlighet till kompetensutveckling är viktigt hos oss och inom ramen för Rikshemakademin finns utbildningar för alla medarbetare såväl som för våra ledare. Genom medarbetarundersökningar mäter och följer vi hur nöjda vi är med vårt arbetsliv och tar fram handlingsplaner för att nå våra mål. Genom att arbeta tillsammans som Ett Rikshem hjälper vi varandra till en enklare arbetsvardag, att känna samhörighet och nå bättre resultat.

Mångfald och jämställdhet

Rikshem ska vara en inkluderande arbetsplats där vi respekterar varandra. Vi har nolltolerans mot diskriminering och arbetar aktivt med mångfald, jämlikhet och jämställdhet som en naturlig del av verksamheten. På Rikshem ska alla ha samma möjlighet till anställning och utveckling samt lika lön för lika arbete. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla samhället vi verkar i och jobbar för att ha en jämn könsfördelning inom alla yrkesroller.

Barn Pappa Ritar

Ett av Sveriges största privata fastighetsbolag

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vår affärsidé är att långsiktigt och hållbart äga, utveckla och förvalta våra bostäder och samhällsfastigheter.

Läs mer Rikshem
Medarbetare Rikshem

Vi är stolta över att ha korta beslutsvägar och en dynamisk arbetsmiljö. Trots att vi är ett stort företag, är Rikshem fortfarande så pass litet att du som anställd har stora möjligheter att påverka och göra skillnad.

Jobba hos oss