Trygg hemma

Om du upplever att du själv blir störd av dina grannar eller om du tror att någon i ditt hus far illa finns det saker du kan göra för att rapportera och hjälpa till.

Att bo i ett flerfamiljshus innebär att man hör sina grannar och att man får räkna med en del liv och rörelse under dagarna, som till exempel lekande barn eller att någon renoverar. Om du däremot har en granne som återkommande spelar hög musik, är högljudd vid olika tidpunkter på dygnet eller renoverar sent på kvällar och nätter kan det anses vara oskäligt och du kan göra en störningsanmälan. 

Visa hänsyn till dina grannar

Som hyresgäst är det viktigt att du visar hänsyn till dina grannar och inte utsätter dem för störande ljud. Det gäller inne i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som trapphus, tvättstugor, hissar och på den gemensamma utegården. Du ansvarar även för dina besökare. 

Om du blir störd av en granne

Upplever du att en granne stör är det bra om du själv tar en första kontakt. Det kan vara så att din granne inte är medveten om detta.

Läs mer hur du kontaktar störningsjouren

Hot och våld 

Om du misstänker att någon av dina grannar blir utsatt för hot eller våld, eller om du själv är drabbad, är det viktigt att du först och främst kontaktar polisen. Socialtjänsten i din kommun kan hjälpa till med kontaktuppgifter till exempelvis lokal kvinnojour. Du kan också kontakta Kvinnofridslinjen som är en nationell stödtelefon på telefon 020-50 50 50.

Barn och ungdomar som mår dåligt eller är oroliga kan ringa till Barnens hjälptelefon BRIS. Samtalet kostar ingenting, är helt anonymt och syns inte på telefonräkningen. BRIS har nummer: 0200-230 230

Vid akut nödsituation, ring alltid 112. Om du vill prata med eller tipsa polisen kan du ringa 114 14.