Projekteringsanvisningar

Här hittar du som leverantör projekteringsanvisningar som förklarar vilka tekniska krav vi ställer på arbeten som utförs i våra fastigheter.

Vissa projekteringsanvisningar har tillhörande malldokument som ska användas i arbetet, dessa finns under mallar.

Anvisningar

Rikshem Styranvisning 2.0 (zip)

Passageanvisning (zip)

CAD BIM Manual Rikshem (pdf)

Anvisning Fastighetsnät (zip)

Mallar

Driftkort Mallar (zip)

 

Har du som entreprenör frågor?

Om du som arbetar som entreprenör till Rikshem har frågor, kontakta berört ortskontor eller Rikshems kundtjänst.

Tel: 010-70 99 200

E-post: info@rikshem.se