Projekteringsanvisningar

Här hittar du som leverantör projekteringsanvisningar som förklarar vilka tekniska krav vi på Rikshem ställer på arbeten som utförs i våra fastigheter.

Vissa projekteringsanvisningar har tillhörande malldokument som ska användas i arbetet, dessa hittar du under rubriken mallar.

Anvisningar

Klicka för att ladda ner filerna

Mallar

Klicka för att ladda ner filerna

 

Har du som entreprenör frågor?

Om du som arbetar som entreprenör till Rikshem har frågor, kontakta berört ortskontor eller Rikshems kundtjänst.

Tel: 010-70 99 200

E-post: info@rikshem.se