Projekteringsanvisningar

Här hittar du som leverantör projekteringsanvisningar som förklarar vilka krav vi på Rikshem ställer på arbeten som utförs i våra fastigheter.

Vissa projekteringsanvisningar har tillhörande bilagor, instruktioner och mallar som ska användas i arbetet, dessa hittar du under respektive rubrik nedan.

Projekteringsanvisningar

Klicka för att ladda ner filerna nedan.

01 Projekteringsanvisning Handlingsförteckning

03A Projekteringsanvisning Arkitekt Nybyggnation

03A.B.1 Lägenhetsmodell

03B Projekteringsanvisning Arkitekt ROT

04 Projekteringsanvisning Brand

05 Projekteringsanvisning VVS-system

06 Projekteringsanvisning El- och telesystem

07 Projekteringsanvisning Energi

08 Projekteringsanvisning Rikshem Styr- och övervakningssystem

09 Projekteringsanvisning Hållbarhet

10 Projekteringsanvisning Tillgänglighet

11 BIM-CAD

Bilagor

Klicka för att ladda ner filerna nedan.

06.1 Teknisk beskrivning IMD

06.2 Teknisk beskrivning Solceller

06.3 Teknisk beskrivning Laddinfra

06.4 Teknisk beskrivning Belysning

06.5 Riktlinje för Passagesystem på Rikshem

08.1 Rikshems Mätplan

09.1 Miljöbyggnad

09.2 Utemiljöhandbok

09.3 Rutin Byggvarubedömning produktval

Drift och Underhåll instruktion

Krav Web Port

Instruktioner och mallar

Klicka för att ladda ner filerna nedan.

Mallar driftkort

 

Har du som entreprenör frågor?

Om du som arbetar som entreprenör till Rikshem har frågor, kontakta projektansvarig på Rikshem eller vår kundtjänst.

Tel: 010-70 99 200

E-post: info@rikshem.se