Grön och hållbar finansiering

Rikshem emitterade gröna obligationer för första gången 2014 och var då ett av de första bostadsbolagen i världen med gröna obligationer.

Rikshems ramverk för gröna obligationer uppdateras löpande för att anpassas till rådande standarder på marknaden. Senaste uppdateringen utfördes i februari 2022.

Ramverket är baserat på Green Bond Principles (2021), och har liksom Rikshems tidigare gröna ramverk granskats av det oberoende klimat- och miljöforskningsinstitutet Cicero (Center for International Climate Reserach). Cicero har givit ramverket klassificeringen ”medium green” för de gröna villkoren och ”excellent” för styrningen.

Rikshem har även grön finansiering genom en kreditfacilitet hos Europeiska Investeringsbanken som får användas för att finansiera investeringar i energieffektivisering.

Rikshems ramverk för hållbarhetslänkade obligationer lanserades under 2024 och möjliggör för kreditinvesterare att bidra till Rikshems viktiga KPIer inom trygghet i boendemiljön, hållbara leverantörsled och målsättningar för energieffektivisering i befintligt bestånd och nybyggnation. Ramverket är baserat på Sustainability-Linked Bond Principles och har granskats av det oberoende institutet Sustainalytics.

Dokument för nedladdning