Kvinna Balkong

Vårdboenden och skolor

Rikshem är ett av de största privata fastighetsbolagen som äger och förvaltar fastigheter för skolor, förskolor, vårdboenden och gruppbostäder i Sverige. Vi har samhällsfastigheter från Luleå i norr till Malmö i söder.

I Rikshems fastighetsbestånd finns förutom bostäder även vårdcentraler, daglig verksamhet, hemtjänstlokaler och andra typer av lokaler för samhällsservice. Den allra största delen av våra hyresgäster i dessa fastigheter är kommuner och regioner. En mindre del är privata aktörer inom vård, omsorg och utbildning. 

Hållbara lokaler för samhällsservice 

De som bor och vistas i våra lokaler kan vara äldre som flyttar in i ett av våra äldreboenden, en skolungdom som går i en av våra skolor eller en undersköterska som är anställd och har vår lokal som sin arbetsplats. Oavsett funktion eller ålder vill vi att alla som bor eller verkar i våra lokaler ska känna sig trygga, utvecklas och trivas. 

Attraktiva boenden för framtiden

Det är tydligt att kommande äldre generationer vill ha en annan boendestandard än tidigare generationer samtidigt som arbetsmiljö är viktigt för all personal som arbetar i våra lokaler. Önskemålen om boendestandard och kraven på arbetsmiljön har varit med och lagt grunden för renoveringar i våra fastigheter och vårt mål är att skapa fler attraktiva boenden som fungerar även i framtiden.

Långsiktiga ägare

För våra kunder är det en trygghet att veta att vi kommer att finnas lika länge som dem, eftersom vi äger och förvaltar våra fastigheter långsiktigt med ambitionen att alltid erbjuda trygga, trivsamma och flexibla boenden. 

Rikshem ägs till 50 procent vardera av AMF Tjänstepension AB och Fjärde AP-fonden.

Jonkoping Samhällsfastighet

Lediga lokaler

Letar du efter en ledig lokal för din verksamhet eller organisation. Här hittar du en beskrivningar och kontaktuppgifter för de lokaler som är lediga hos oss på Rikshem just nu.

Sök ledig lokal

Har du frågor om våra samhällsfastigheter?


Catrin Viksten
Förvaltningschef samhällsfastigheter

Fastighetschef Alfred Bergsten
Uppsala/Knivsta, Umeå och Luleå

Fastighetschef Håkan Carlsson
Malmö, Helsingborg, Halmstad och Ale

Fastighetschef Per-Arne Lövgren
Västerås, Södertälje, Norrköping, Linköping, Jönköping och Kalmar

Tel: 010-70 99 200

E-post: info@rikshem.se

Rikshem Brand 1