Sandbacka Umeå parkeringsplatser

Hyra p-plats

Vi på Rikshem erbjuder parkeringsplatser både utomhus samt i garage. Du söker bilplats och garage genom att logga in på Mina sidor. Där registrerar du dig för den ort och område du vill hyra bilplats. Våra lediga bilplatser hittar du under Ledigt just nu på rikshem.se

Vi tillämpar först-till-kvarn principen vid hyra av bilplats. Det betyder att den som är först att anmäla intresse får den sökta bilplatsen. Detta utifrån att sökvillkoren har uppfyllts. Säkerställ att tillträdesdatumet fungerar för dig innan du tackar ja.

Erbjudande om bilplats

 • Uppfyller du villkoren om att hyra bilplats skickas ett hyreskontrakt till dig via e-post. Avtalet signerar du elektroniskt via BankID.
 • I samband med kontraktsskrivningen får du särskild information om du behöver nyckel eller tagg till din bilplats.
 • Behöver du fler bilplatser kan du söka efter sex (6) månader. Detsamma gäller om du vill söka en ny där är det möjligt,
 • På vissa orter inom Rikshems bestånd anlitas externa parkeringsbolag som hyr ut bilplatser. Du kan läsa mer om 
 • På vissa orter inom Rikshems bestånd hyrs parkerinsgplatser ibland ut här under Ledigt just nu och ibland via externa parkeringsbolag som vi anlitat. Vi har samlat kontaktuppgifterna för de externa parkeringsbolagen så att du enkelt kan kontakta dem. Kontaktuppgifter för externa parkeringsaktörer.

Bilplats i annat område

Hyresgäster hos oss som hyr bilplats i annat område kan behöva betala 25 procent moms på bilplatsen. Detta enligt Skatteverkets regler. Reglerna säger att lägenhetsavtalet och bilplatsavtalet ska vara knutna till samma bolag för att bilplatsen ska vara momsbefriad. Rikshem har flertalet dotterbolag, vilket innebär att bilplatsen i vissa fall kan bli momsbelagd även för bostadshyresgäster.

Vi har flera områden där du som inte bor hos oss är välkommen att hyra bilplats. Det tillkommer då 25 procent moms på bilplatshyran i enlighet med mervärdeskattelagen.

Avtalstid och uppsägningstid

På hyresavtalet framgår vilken uppsägningstid och avtalstid som gäller för din bilplats.

Ägs bilplatsen och lägenheten av samma dotterbolag kommer hyran för bilplatsen på din hyresavi. Annars får du två hyresavier, en för bilplatsen och en för lägenheten.

Nycklar

Du får särskild information i samband med kontraktsskrivningen om din bilplats har nyckel eller en tagg. Läs mer om var du hämtar nycklar samt hur lämnar tillbaka dem på Mina sidor. Se mer under Nycklar & Lås.

Felanmälan

Om något är trasigt på din bilplats är det viktigt att du gör en felanmälan så att vi kan åtgärda felet. Detsamma gäller om något är trasigt i det gemensamma garaget.

Garage

Garaget får endast användas som uppställningsplats för fordon i bruk.

I garaget får du:

 • Parkera din personbil. Den ska vara besiktad, skattad och försäkrad.
 • Utföra enklare arbeten, till exempel byta däck.
 • Förvara en uppsättning av extrahjul, sommar- eller vinterdäck om plats finns.
 • Du ansvarar själv för snöskottning framför din garageport.

Tänk på att du inte får:

 • Använda garaget till förråd eller verkstad.
 • Tvätta bilen. Vattnet från en tvättad bil innehåller oljerester och tungmetaller. För att skydda vattendrag och dricksvatten ska bilar och andra fordon alltid tvättas i en fordonstvätt med godkänd reningsutrustning.
 • Förvara brandfarlig gas, till exempel gasol eller liknande.
 • Förvara brandfarlig vätska, till exempel drivmedel, spolarvätska, olja eller färg.
 • Hyra ut ditt garage i andra hand utan skriftligt tillstånd från Rikshem.
 • Utöka, ändra eller reparera garagets el-dragning.
 • Använda diesel- eller bensinvärmare i garaget.

Parkeringsplats

Tänk på att:

 • Parkera din personbil. Den ska vara besiktad, skattad och försäkrad.
 • Parkera innanför parkeringsrutan.
 • Du ansvarar själv för snöskottning vid din parkeringsplats.
 • Du inte får hyra ut din parkeringsplats i andra hand utan skriftligt tillstånd från Rikshem.

Utöver detta finns särskilda regler för dig som hyr:

Bilplats med motorvärmaruttag

 • Eluttaget får endast användas för motorvärmaren.
 • Om du har en motorvärmare - ta bort motorvärmarkabeln när du inte använder den.
 • Det är inte tillåtet hos Rikshem att ladda elbilar i vanliga eluttag eller motorvärmaruttag. Detta då det bland annat utgör brandrisk.
 • Eluttaget ska alltid hållas låst.

Laddplats för elbil

 • Hyresgästen ansvarar för egen laddsladd och att laddsladden uppfyller gällande säkerhetskrav.
 • Anslutningskabeln mellan laddboxens ladduttag och elbil ska regelbundet kontrolleras av hyresgästen. Detta för att upptäcka eventuella skador.
 • Det är inte tillåtet att använda förlängningssladd eller liknande.