Sandbacka Umeå parkeringsplatser

Hyra p-plats

Vi på Rikshem erbjuder bilplatser både utomhus samt i garage. Du söker parkeringsplats och garage genom att logga in på Mina sidor. Under rubriken Samla poäng registrerar du dig för vilket område du vill hyra bilplats på. Våra lediga bilplatser hittar du sedan under Ledig just nu på rikshem.se

Vi tillämpar först-till-kvarn principen, vilket betyder att är du först att anmäla intresse så kommer du att få bilplatsen du sökt. Detta utifrån att sökvillkoren har uppfyllts. Tänk på att säkerställa att tillträdesdatumet fungerar för dig innan du tackar ja. 

Erbjudande om bilplats 

Uppfyller du villkoren att få hyra bilplats kommer du att få hyreskontrakt skickat till dig via e-post. Avtalet behöver du signera elektroniskt via BankID. 

Du kommer att få särskild information i samband med kontraktsskrivningen om din bilplats har nyckel eller en tagg. 

Behöver du fler bilplatser eller vill söka en ny där är det möjligt, då kan du göra det efter sex (6) månader. 

På vissa orter inom Rikshems bestånd används externa parkeringsbolag som hyr ut bilplatser. Ta kontakt med ditt ortskontor för mer information.  

Bilplats i annat område 

Du som är hyresgäst hos oss och hyr bilplats i annat område kan behöva betala 25% moms på din bilplats. Detta enligt Skatteverkets regler. Reglerna säger att lägenhetsavtalet och bilplatsavtalet ska vara knutna till samma bolag för att bilplatsen ska vara momsbefriad. Rikshem har flertalet dotterbolag, vilket innebär att bilplatsen i vissa fall kan bli momsbelagd även fast du är bostadshyresgäst.  

Vi har flera områden där du som inte bor hos oss är välkommen att hyra bilplats. Tänk på att det då tillkommer 25% moms på bilplatshyran. Detta i enlighet med mervärdeskattelagen. 

Avtalstid och uppsägningstid 

På ditt hyresavtal framgår vilken uppsägningstid och avtalstid som gäller för din bilplats.

Ägs bilplatsen och lägenheten av samma dotterbolag kommer hyran för bilplatsen på din hyresavi. Annars kommer du att få två hyresavier, en för bilplatsen och en för lägenheten.  

Nycklar

Du får särskild information i samband med kontraktsskrivningen om din bilplats har nyckel eller en tagg. Du kan läsa mer om var du kan hämta ut nycklar samt hur du gör när du ska lämna tillbaka dem under Nycklar & Lås på Mina sidor.

Felanmälan  

Om något är trasigt på din bilplats eller i det gemensamma garaget är det viktigt att du gör en felanmälan så att vi kan åtgärda felet. 

Garage 

Garaget får endast användas som uppställningsplats för fordon i bruk.  

I garaget får du: 

 • Parkera din personbil som är besiktad, skattad och försäkrad.  
 • Utföra enklare arbeten, till exempel byta däck. 
 • Förvara en uppsättning av extrahjul, sommar- eller vinterdäck om plats finns.  
 • Ansvara själv för att skotta snö framför din garageport.  

Tänk på att du inte får: 

 • Använda garaget till förråd eller verkstad. 
 • Tvätta bilen. Vattnet från en tvättad bil innehåller oljerester och tungmetaller. För att skydda vattendrag och dricksvatten ska bilar och andra fordon alltid tvättas i en fordonstvätt som har godkänd reningsutrustning. 
 • Förvara brandfarlig gas, till exempel gasol eller liknande.  
 • Förvara brandfarlig vätska, till exempel drivmedel, spolarvätska, olja eller färg. 
 • Hyra ut ditt garage i andra hand utan skriftligt tillstånd från Rikshem.  
 • Utöka, ändra eller reparera garagets el-dragning. 
 • Använda diesel- eller bensinvärmare i garaget.

Parkeringsplats  

Tänk på att: 

 • Parkera din personbil som är besiktad, skattad och försäkrad.  
 • Parkera innanför parkeringsrutan.  
 • Du som hyresgäst ansvarar själv för att skotta snö vid din parkeringsplats.
 • Du inte får hyra ut din parkeringsplats i andra hand utan skriftligt tillstånd från Rikshem. 

Utöver detta finns särskilda regler för dig som hyr:  

Bilplats med motorvärmaruttag 

 • Eluttaget får endast användas för motorvärmaren.  
 • Om du har en motorvärmare ska du ta bort motorvärmarkabeln när du inte använder den.  
 • Det är inte tillåtet hos Rikshem att ladda elbilar i vanliga eluttag eller motorvärmaruttag. Detta då det bland annat utgör brandrisk. 
 • Eluttaget ska alltid hållas låst.  

Laddplats för elbil 

 • Hyresgästen ansvarar för egen laddsladd och att de uppfyller gällande säkerhetskrav. 
 • Anslutningskabeln mellan laddboxens ladduttag och elbil ska regelbundet kontrolleras av hyresgästen för att på så sätt upptäcka eventuella skador. 
 • Det är inte tillåtet att använda förlängningssladd eller liknande.