Rapporter & presentationer

Här hittar du Rikshems årsredovisningar, delårsrapporter och kapitalmarknadspresentationer.

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011