Vanliga frågor för dig som söker boende eller hyr bostad

Är du bostadssökande eller hyr du redan en lägenhet av oss? Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren. Om du inte hittar svaret på din fråga här är du välkommen att kontakta oss på Rikshem.

Frågorna är uppdelade i kategorier för att du lättare ska hitta det du söker.

Bostadssökande

För att kunna söka bostad hos oss så måste du först registrera dig som bostadssökande hos oss, det gör du via Mina Sidor. Efter att du registrerat dig så börjar du samla på dig poäng, en dag = en poäng. Det är med dessa poäng du sedan söker bostad. När du erhållit ett tillsvidarekontrakt nollställs poängen, och du spärras i 1 år. Poängen nollställs även vid lägenhetsbyte.

På vissa orter använder vi oss av regionala bostadsförmedlingar när vi förmedlar våra bostäder, lättast att ta reda på vilka regler som gäller gör du på deras hemsidor. Läs mer om hur förmedlingen går till på din ort.

När du hittat en bostad som du vill anmäla intresse för klickar på länken ”Anmäl intresse”.

Så länge anmälningstiden på bostaden inte gått ut kan du ändra din intresseanmälan. På detta sätt kan du undvika att få ett erbjudande som du inte längre är intresserad av.

Vi utgår från din taxerade inkomst som framgår av den kreditupplysning vi tar på dig som bostadssökande.

Om din deklarerade inkomst från förra året inte stämmer för i år behöver du komplettera med underlag som visar de senaste två löneutbetalningarna. Du kan hämta dessa uppgifter från Skatteverket. Logga in på Mina sidor hos Skatteverket, välj ”Skatter och Deklarationer” och sedan ”Lön, pension, sjukpenning mm”. Ladda också upp intyg som styrker din inkomst i 3 månader från inflyttningsdagen.

Det går bra att ta en skärmbild med hjälp av mobilen och ladda upp så att vi kan ta del av uppgifterna. Tänk på att intygen ska vara nya och aktuella. Intyg raderas automatiskt efter 6 månader.

Läs mer om vår uthyrningspolicy

Du ska ha en sådan inkomst att du utifrån hyran för den sökta lägenheten uppfyller Konsumentverkets norm för skälig levnadsstandard för dig och din familj. Vi utgår från din taxerade inkomst enligt Skatteverket. Kan du inte uppvisa taxerad inkomst så kan Rikshem i det enskilda fallet godkänna andra underlag.

Inkomsten ska baseras på arbete, pension, A-kassa eller studiemedel. Stöd och ersättning som inte är skattepliktig, såsom bostadsbidrag och bostadstillägg, kan i vissa fall medräknas, dock godkänns inte försörjningsstöd eller etableringsersättning som inkomst.  

Ja, gemensam inkomst med annan person kan läggas till grund i de fall du har en maka/make, sambo eller partner som stadigvarande avser att bo tillsammans med dig i lägenheten. 

Du anger gemensam inkomst i din ansökan.

Ja, du kan anmäla intresse för upp till 6 lägenheter åt gången.

Ja, du kan tacka ja till flera lägenheter men du kan endast få kontrakt på en av lägenheterna.

Om du hamnar främst i turordningen på flera lägenheter kommer du att bli kontaktad av ansvarig uthyrare för att välja vilken du vill ha. Du blir då omedelbart borttagen från de andra lägenheterna.

Boendetiden är den tid som du bott i din bostad, det vill säga den tid som ditt aktuella hyreskontrakt har gällt. 

Som bostadssökande hos Rikshem räknas boendetiden som poäng. Om du säger upp din lägenhet men står kvar som bostadssökande hos oss så räknas poängen från det datum du registrerat dig som sökande dvs boendetiden tas bort i samband med uppsägning av hyreskontraktet.

Nej, kötiden (poängen) är personlig och kan inte överlåtas eller ärvas.

När du skriver kontrakt på en lägenhet hos oss så nollställs dina poäng och du är spärrad från att söka ny lägenhet i ett år. (Detta gäller inte för korttidskontrakt, då behåller du dina poäng.)

Självklart samlar du nya poäng, boendepoäng, under tiden du bor hos oss. Boendepoäng räknas när du har ett pågående kontrakt och startar från inflyttningsdatum på ditt kontrakt. Du har tillgång till boendepoängen automatiskt under tiden som hyresgäst och utan krav på inloggning var tolfte månad.

Om du skulle flytta från Rikshem så försvinner boendepoängen och du får då istället poäng som bostadssökande. Dessa poäng räknas automatiskt upp i bakgrunden när du är boende hos oss och aktiveras när du avflyttar och kan användas om du i framtiden vill söka lägenhet på nytt.

För att behålla dina sökandepoäng när du inte har något bostadskontrakt krävs inloggning minst en gång var tolfte månad.

Nej, det är inte tillåtet att hyra en lägenhet till någon annan. Den person som står på hyreskontraktet är också den som ska bo i lägenheten.

Många föräldrar vill gärna hjälpa sitt barn till bostad, men det är aldrig tillåtet att ingå hyreskontrakt för någon annans räkning. Låter du någon annan bo i lägenheten bedöms det som en otillåten andrahandsuthyrning, även om det är ditt barn som bor där.

Tipsa gärna ditt barn om att registrera sig som bostadssökande hos oss, det görs enkelt på vår webbplats under Mina sidor. Registreringen är gratis och tillgänglig för de som fyllt 16 år. På vissa orter samarbetar vi med den kommunala bostadskön. Läs mer om vad som gäller på din ort.

När anmälningstiden på en bostad gått ut skickas erbjudanden till cirka 10 personer Möjligheten ges, i de flesta fall till de som fått ett erbjudande om att gå på visning av bostaden innan de bestämmer sig för att svara ja eller nej. Vanligtvis har man cirka en vecka på sig att svara, om inte annat anges i ditt erbjudande. Bostadssökande som tackar ja till erbjuden bostad och därefter ångrar sig, spärras från vidare intresseanmälningar de följande tolv månaderna och kötiden nollställs.

För de bostäder som har ett korttidskontrakt eller är ett studentboende erbjuds ingen visning.

För bilplats eller förråd gäller först till kvarn om inget annat anges.

Ett korttidskontrakt löper under begränsad tid. Uppsägningstiden brukar vara en till tre månader, beroende på hur lång kontraktets löptid är.

När man skriver på ett korttidsavtal så avsäger man sig besittningsrätten för bostaden, separat avtal för avstående från besittningsrätt tecknas och skickas in till hyresnämnden för godkännande. Avstående från Besittningsrätt innebär att man godkänner att man får bo i bostaden tills dess att vi behöver ha den.

Anledningen till att vi hyr ut på med korttidskontrakt är att ombyggnationer planeras i området eller att vi behöver använda lägenheten som evakueringslägenhet.

Lägenheterna hyrs alltid i befintligt skick, inga tillval kan göras och enbart nödvändiga reparationer utförs. Vi har normalt inte möjlighet att erbjuda visning på bostäder med korttidskontrakt!

Om du tackar nej till ett erbjudande sex (6) gånger under en (3) tremånadersperiod så blir du spärrad från att söka fler lägenheter de följande 3 månaderna.

Väljer du att avstå från att svara på ett erbjudande tre (3) gånger under en (3) tremånadersperiod så blir du spärrad från att söka fler lägenheter de följande 3 månaderna.

Du får erbjudanden enbart via e-post och på Mina sidor. Flera personer får lägenhetserbjudandet. Om det är fler som tackar ja till lägenhetserbjudandet gäller Rikshems uthyrningspolicy kring uthyrning av bostäder.

Har du fått ett erbjudande från oss ska du själv eller genom ombud ha varit på visning av lägenheten, om en sådan hålls innan du tackar ja. Får vi inget svar tolkar vi det som ett nej och lägenheten erbjuds till andra kunder.

Har du blivit erbjuden en lägenhet i Stockholm, Uppsala, Knivsta, Sigtuna, Märsta, Upplands Väsby eller Malmö, vänligen kontakta Rikshem på gällande ort via växeln 010-70 99 200 för mer information.

Alla hyresgäster som har ett förstahandskontrakt har rätt att använda sin bostad för byte till annan bostad under förutsättning att hyresvärden godkänner bytet. Avsikten med bytet ska, för de bytande parterna, vara att bo permanent i den nya bostaden.

När du hittat en bytespart skickar du en ansökan om att byta lägenhet till oss. Din bytespart måste samtidigt göra en ansökan hos sin hyresvärd.

Vi gör sedan en bedömning av dina skäl till bytet och vi ser också till hur länge du hyrt lägenheten. Samtidigt görs kredit- och intygskontroll av din bytespart.

Rikshem har riktlinjer mot trångboddhet för att förhindra osunda boendeförhållanden i våra fastigheter. Vår bedömning angående hur många som lämpligen får bo i en lägenhet är som följer:

 • 1 rum och kök max 2 personer
 • 2 rum och kök max 3 personer
 • 3 rum och kök max 4 personer
 • 4 rum och kök max 6 personer
 • 5 rum och kök max 8 personer


För enskilda lägenheter och vissa fastigheter kan, i undantagsfall, andra bestämmelser tillämpas. Av hyreskontraktet framgår hur många som får bo i lägenheten.

Genom att lägga upp en bevakning av lediga objekt som passar just dina behov, får du ett e-postmeddelande när det finns ett ledigt objekt som matchar dina önskemål.

Observera att du måste ha e-post som kontaktsätt för att bevakningstjänsten ska fungera.

Starta en prenumeration eller stoppa en redan aktuell prenumeration genom att logga in på Mina sidor.

Ett tillsvidarekontrakt innebär att kontraktet löper på utan tidsbegränsning och att du normalt har 3 kalendermånaders uppsägningstid. 

När du som bostadssökande tecknar ett tillsvidarekontrakt nollställs dina poäng. Tänk på att om du väljer att flytta till annan bostad utanför Rikshem behöver du, om du fortfarande vill vara bostadssökande uppdatera ditt konto hos oss.

Vi har inga specifika allergiboenden hos oss på Rikshem.

För dig som är 55+ och som vill ha ett vanligt, enkelt hyreskontrakt erbjuder vi 55+ boende på ett flertal orter i Sverige. Detta kontrakt kan du teckna från den dagen du fyllt 55 år. 

Sovrummen räknas alltid i vänstervarv från ingången. Se skiss nedan.

Rikshem Direkt innebär att vi annonserar ut den lediga lägenheten under en kortare tid än vid en vanlig lägenhetsannons.

När sista dag för intresseanmälan har passerat tas lägenheten bort från hemsidan och våra system slumpar automatiskt fram turordningen på de personer som anmält intresse. Dina poäng hos oss saknar betydelse i urvalet.

Läs mer om Rikshem Direkt.

Av lägenhetsannonsen framgår det på vilket sätt vi kan visa lägenheten. Vanligtvis är det en digital visning. Anledningen till det är att det ofta är kort tid till inflyttning.

Läs mer om Rikshem Direkt.

Ja, när du tecknar ett nytt hyreskontrakt för en lägenhet hos oss nollställs dina poäng och du spärras i ett år från att söka en ny bostad.

Om du vill registrera dig som sökande för en ny bostad behöver du alltså anmäla dig igen på Mina sidor.

Det kan finnas flera olika skäl till att du är spärrad. Det kan till exempel bero på:

 • att du vid 3 tillfällen under en tremånadersperiod inte svarat alls på erbjudande om bostad.
 • att du vid 6 tillfällen under en tremånadersperiod tackat nej till erbjudanden om bostad.
 • att du har fått ett kontrakt på en lägenhet och blir då automatiskt spärrad i 12 månader för vanligt hyreskontrakt respektive 6 månader för korttidskontrakt.
 • du kan också bli spärrad för att vi inte godkänner dig av ekonomiska skäl.

Du är välkommen att kontakta ditt ortskontor om ditt ärende.

Om du först tackar ja till ett hyreskontrakt hos oss, blir erbjuden kontraktet och sedan ångrar dig så blir du spärrad i 12 månader från att söka andra lediga lägenheter hos oss och dina poäng nollställs.

Anledningen till att du blir spärrad och förlorar dina poäng är att vi  behöver starta om processen och gå till nästa kund i kön. Ett avhopp innebär att hela förmedlingen tar längre tid, något som både drabbar oss som fastighetsägare men även andra bostadssökande som är angelägna om en snabb förmedlingsprocess.

Nej, det går inte att återskapa ett konto. Rikshem skickar ut påminnelse via e-post gällande inloggning innan ditt konto raderas. Har du inte loggat in i tid upphör ditt konto på Mina Sidor och dina poäng går förlorade. Tänk på att säkerställa att e-post från Rikshem inte hamnar i skräpposten. 

Nej, ditt konto på Mina Sidor är personlig och du kan inte registrera medsökande. Tänk dock på att du ska ange antal personer i hushållet.

Nej, det är inte möjligt då vi ingår hyreskontrakt med den kund som får erbjudande och bokar lägenheten.

Om du har skyddad identitet gör du så här för att söka bostad hos oss:

 • Registrera dig som sökande med hjälp av ditt samordningsnummer eller personnummer (åå-mm-dd) på Mina Sidor.
 • Ange den postadress du tilldelats av Skatteverket.
 • Ange en e-postadress som inte innehåller ditt namn.
 • Ange ett telefonnummer där vi kan nå dig. Du får information via e-post under ditt bostadssökande men vi behöver också kunna nå dig på telefon när du blir aktuell för ett kontrakt.
 • När du anmäler intresse på en ledig lägenhet kontaktar du uthyraren på ortskontoret för att visa på att du har skyddad identitet. Detta behöver du göra för att det automatiska urvalet för erbjudande ska fungera.

För att få en studentbostad hos oss på Rikshem behöver du vara heltidsstuderande på universitet, högskola eller motsvarande. Du ska studera heltid, 30 poäng per termin och behöver då visa upp ett intyg på att du fått godkänt på minst 15 poäng per termin. För studier på yrkeshögskola krävs att du är registrerad för heltidsstudier, 100 yrkeshögskolepoäng samt intyg att du klarat minst 50 yhp föregående termin.

I samband med att du har avslutat dina studier behöver du säga upp din studentbostad. I normalfallet är boendetiden max 5 år.

Ja, du kan bo kvar i din studentbostad om du har fått studieuppehåll med platsgaranti. Dispens kan ges med max två terminer.

Du kan bo i studentbostad hos oss om du studerar minst 50 procent (halvtid) per termin. Du behöver då skicka in ett intyg från skolans handledare eller professor. Intyget ska vara skriftligt och ska även innehålla information om vilket period studierna beräknas pågå samt hur stor andel av terminen.

Standardförfarandet i uthyrningen av lägenheter är att högst poäng erbjuds bostaden först. Undantag kan förekomma till exempel när vi lägger ut en lägenhet via ”Rikshem Direkt” eller när vi behöver evakueringslägenheter under renoveringsprojekt.

Ja, du som har samordningsnummer kan skriva hyresavtal för en bostad hos Rikshem. När du registrerar dig och börjar samla poäng anger du ditt samordningsnummer i personnummerfältet.  

Ja, du kan registrera dig utan svenskt personnummer eller samordningsnummer och börja samla bopoäng. När du registrerar dig anger du att du inte har svenskt personnummer. Då får du fyra stycken bokstäver som dina sista fyra siffror i ditt registrerade personnummer på rikshem.se. (Exempel: 19890523-VYNF) 

Innan du sparar din intresseanmälan kommer en sammanfattning upp där du kan se dina bokstäver. Tänk på att spara bokstäverna då de är del av ditt användarnamn när du loggar in.  

Du kan inte ändra ditt personnummer själv. Ladda upp ditt personbevis från Skatteverket och kontakta sedan ditt ortskontor som hjälper dig med att ändra personnummer.

I vår uthyrningspolicy framgår att vi i vissa fall kan göra avsteg från de generella kraven. Ett avsteg kan till exempel vara när vi har behov av att flytta en hyresgäst till en annan lägenhet på grund av en kommande renovering.

Rikshem har byggt ett flertal lägenheter med investeringsstöd.
Dessa finns på orterna Halmstad, Kalmar, Södertälje, Västerås och Umeå.

Adresser för dessa lägenheter:

Halmstad
Fyllingevägen 81
Ostrontorget 2-6

Kalmar
Bergagårdsvägen 16

Malmö
Anna T Nilsons gata 2A-C
Anna T Nilsons gata 6
Anna Stenbergs gata 1 A-H
Industrigatan 9 B-G
Nobelvägen 129 A-H,J

Norrköping
Urbergsgatan 1-5

Södertälje 
Brolundavägen 30-36

Västerås
Hörntorpsvägen 3 A-F​

Umeå

Morkullevägen 20 A-B

Nej, som standard godkänner inte Rikshem försörjningsstöd som inkomstgrundande. Undantag är lägenheter som ligger i en fastighet som byggts med statligt investeringsstöd.


Det innebär att försörjningsstöd, bostadsbidrag och bostadstillägg godkänns som inkomst vid uthyrning. Mer information hittar du i vår uthyrningspolicy.

Ja, om du har godtagbara skäl kan du få hyra ut i andra hand till någon som studerar. Samma krav om högskolepoäng gäller för andrahandshyresgästen. Du måste alltid ansöka och få tillstånd från Rikshem att hyra ut i andra hand.

Här hittar du vara blanketter för andrahandsuthyrning.

 

Ta hand om din lägenhet

Varje år åtgärdar Rikshem ungefär åtta avloppsstopp om dagen. Många stopp skulle kunna förhindras genom enkla åtgärder.

Så här undviker du stopp i avloppet:

 • Häll inte sodor, propplösare eller andra kemikalier i avloppet. Undvik även matfett och frityroljor.
 • Använd hårsil i handfat och badkar.
 • Använd duschslangen för att spola ur badkarsröret med högt tryck och varmt vatten med jämna mellanrum.
 • Släng inte något annat än toalettpapper i toaletten. Ha en sopkorg i badrummet för att undvika att fel saker hamnar i toaletten.
 • Försiktighet med dofthållare


Om du ändå får stopp i avloppet:

 1. Använd inte propplösare eller kaustiksoda för att rensa rören. Tyvärr finns inga miljövänliga alternativ utan mekanisk rensning är både bäst och miljövänligt.
 2. Plocka isär vattenlåset som finns under handfat och diskbänk. Rengör och spola igenom det med varmvatten för att kontrollera att stoppet är lokalt.
 3. Hjälper inget av ovanstående ska du göra en felanmälan via Mina sidor.


Om stoppet orsakats av dig som hyresgäst pga. av oaktsamhet kan du som hyresgäst bli debiterad.

För att få ut maximalt med värme ska elementen vara varma upptill och kallare längre ner. Tänk på att inte täcka för elementen med tjocka gardiner eller möbler. Ibland behöver elementen luftas, gör en felanmälan via Mina sidor.

Det är inte tillåtet att göra egna installationer såsom handdusch, tvättmaskin eller liknande i lägenheten. Om du önskar installera en handdusch på en blandare (vattenkran) i tex tvättstället i badrummet så behöver du ett skriftligt godkännande från ditt lokala Rikshem-kontor.

Anledningen till att du inte själv ska installera en handdusch på en blandare i lägenheten beror på att det finns en stor risk för vattenskada.

Persienner ingår normalt inte i din bostad. Väljer du att själv montera persienner i dina fönster ansvarar du själv för persiennerna och för underhållet, likaså om hyresgästen före lämnar persienner i bostaden när du flyttar in. Tänk på att montera ljusa persienner. Om mörka persienner monteras kan glaset spricka när det blir varmt, och då får du själv stå för kostnaden vid byte av fönster. På vissa orter kan hyresgäster välja persienner som tillval.

Vi på Rikshem ansvarar för att det finns en brandvarnare i lägenheten. Du som hyresgäst ansvarar för att kontrollera brandvarnaren och vid behov byta batteri (ett pipljud cirka en gång per minut indikerar att batteriet är på väg att ta slut).

 

Så här byter du batteri:

 

Innehåller brandvarnaren ett så kallat långtidsbatteri där hela brandvarnaren behöver bytas ut så registrerar du istället en felanmälan hos oss.

 

I varje bostad ska det finnas minst en brandvarnare. Saknar du som hyresgäst brandvarnare måste du göra en felanmälan. De brandvarnare som används reagerar även på fukt. Det kan göra att brandvarnaren går igång om du duschat väldigt varmt och sedan öppnar dörren till ditt badrum. En brandvarnare som regelbundet tas om hand skyddar både dig och dina grannar mot brand.

För att frysen ska kunna hålla kylan är det nödvändigt att frosta av frysen regelbundet. Titta på vår korta instruktionsfilm för att se hur det går till.

 

Ja, du får till exempel måla om, tapetsera och byta golv på egen hand under förutsättning att arbetet är fackmannamässigt utfört, det vill säga att utfört arbete ska följa de branschregler som finns. Tänk på att du kan bli ersättningsskyldig om du använder fel material, inte göra arbetet fackmannamässigt, använt starka kulörer eller mönstrade tapeter. Planlösningen i bostaden får du inte ändra. 

Kontakta alltid Rikshem på den ort där du bor innan du påbörjar en större renovering i din bostad. 

På några av våra orter har du som hyresgäst möjlighet att själv välja om du till exempel vill sätta egen prägel på ditt kök med nya köksluckor och bänkskivor, eller sätta in en säkerhetsdörr. Kontakta ditt ortskontor för att se om du kan välja tillval i din bostad.  

Du är skyldig att ta hand om din uteplats så att den ser välskött, städad och trevlig ut. Det innebär att du bland annat behöva klippa gräsytor, buskar, häckar samt rensa planteringsytorna. 

Ska du plantera ett träd? Du behöver ha godkänt av oss för att göra det, kontakta ditt ortskontor. 
 

Har du ett träd på ytan och upplever något bekymmer, gör en felanmälan. Vi på Rikshem återkommer till dig om eventuella åtgärder. 

Tänk på att du även under vintertid är skyldig att ta hand om ytan. Snöröjning och sandning av uteplatsen räknas som skötsel. 

Nej. Vid köksrenovering så beställs bänkskiva, handtag och luckor samtidigt. Det går inte att bara beställa en av dessa tre produkter.

Väljer du att plocka bort eventuella innerdörrar i din lägenhet måste du, när det är dags att flytta, sätta tillbaka dem. Se därför till att förvara dem på ett bra ställe så att de inte kommer till skada.

Använd ett rengöringsmedel som är miljövänligt och anpassat efter det du ska rengöra. Starka rengöringsmedel kan skada de ytor du vill rengöra och du kan då bli ersättningsskyldig. Dessutom är de ofta skadliga för miljön.

Skador som beror på egen oaktsamhet eller försumlighet ansvarar du själv för och du får stå för kostnaden. Då är det viktigt att du har en hemförsäkring. När du felanmäler skadan ska du meddela om det är du som orsakat den. Reparatören som kommer till din bostad gör en bedömning om hur skadan gått till och om det är du eller Rikshem som ska stå för kostnaden.

Du får själv tapetsera eller måla i din bostad dock ska arbetet utföras fackmannamässigt. Det betyder att arbetet ska följa de branschregler som finns. 

Väggar får målas om men tänk på att undvika starka kulörer. Vill du tapetsera så ska du undvika starka kulörer samt mönstrade tapeter. Tänk på att redan målade ytor ska vara målade och väggar med tapet ska vara tapetserade. Du får förbättringsmåla taket, det ska dock vara vitmålat. 

Tänk på att du kan bli ersättningsskyldig om du använder fel material, inte göra arbetet fackmannamässigt, använt starka kulörer eller mönstrade tapeter.


Om du känner dig osäker kontakta ditt ortskontor innan du gör någon åtgärd i lägenheten. 

Städningen efter hantverkarna står du som hyresgäst själv för. Hantverkarna är endast skyldiga att utföra en grovstädning.

Kontakta ditt ortskontor för vidare information om utbud, priser och installationer.

Vi vill att alla som bor hos oss ska trivas och visa hänsyn och omtanke om varandra. Därför har vi på Rikshem trivselregler för en trivsam och trygg boendemiljö. 

I våra trivselregler står det bland annat: 

 • Vänd dina blomlådor inåt på balkongen så att de inte riskera att ramla ner och skada någon. 
 • Skaka inte dina mattor från balkongen. Smuts och damm blåser lätt över till omkringliggande balkonger. Dessutom är många känsliga för både damm och kvalster.  

Du kan läsa mer om våra trivselregler

Badkar finns som tillval i några av våra områden. En del bostäder har badkar som standard. Längden varierar på badkaren från 1,20 till 1,60 m. För att ta reda på om du har möjlighet att få badkar som tillval kan du kontakta ditt ortskontor.

Nej, vi har valt att bara tapetsera rummen i en och samma tapet, det vill säga alla fyra väggar med en och samma tapet. 

Diskmaskin kan finnas som tillval på din ort/område, du kan även själv köpa en diskmaskin. Det är viktigt att installationen görs av en fackman och har en så kallad foolproof (underlägg) under, detta för att din försäkring ska gälla.

Om beställningen är gjord och entreprenören har fått ordern och påbörjat beställning så kan man inte ångra den.

Ja. Tvättmaskin ingår normalt inte i din bostad men du får själv installera en om du vill. Tänk på att en maskin måste kopplas in av någon med behörighet.

Om du vill sätta upp en parabolantenn eller någon annan typ av utomhusantenn behöver du få ett skriftligt godkännande av oss på Rikshem. Kontakta ditt ortskontor så berättar vi mer om hur du ska gå tillväga.

 

Om du har låst dig ute på dagtid kan du själv kontakta låsfirman på din ort. På kvällar och helger ringer du 010- 70 99 200 och kopplas då till vår jour. Vi kan endast öppna för kontraktsinnehavaren och denne måste även kunna legitimera sig.

Kostnaden för låsbyte, samt eventuella merkostnader får du själv betala, till exempel jouravgiften. Använder du en annan låsfirma än den vi har avtal med på orten kan du bli tvungen att betala för ett nytt låsbyte den dag du flyttar från Rikshem.

Tips: kontrollera vad som gäller med din hemförsäkring.

I ditt besiktningsprotokoll beskrivs var eventuella skador finns i din lägenhet. Om det finns en skada på en specifik vägg så anges väggens nummer i protokollet.

När du kommer in i ett rum så är vägg 1 alltid väggen direkt till vänster, dvs den första väggen som kommer efter väggen där ingången till rummet är. Se skissen nedan.

Du ansvarar själv för att byta glödlampor, lysrör, ugnslampa och kylskåpslampa i din lägenhet. Här visar vår fastighetstekniker hur du byter lysrör och glimtändare.

 

Betala hyran

Du ansöker om autogiro via din internetbank, sök upp Rikshem/bankgironr 5678-7807. Betalarnummer som ska anges är ditt personnummer, tolv siffror utan bindestreck ÅÅÅÅMMDDXXXX

Har du inte internetbank kan du ladda ner och skriva ut blanketten: Medgivande till betalning via autogiro. Skicka den sedan till oss på Rikshem.

När autogirot är registrerat ser du det på din bank samt på aktuell faktura på Mina Sidor.

Via e-faktura får du varje månad din hyresavi skickat direkt till din internetbank där den efter ditt godkännande går till betalning. Du måste aktivt bestämma vilken dag denna faktura ska dras från ditt valda konto.

Om du önskar e-faktura så anmäler du detta antingen direkt via din internetbank eller genom att maila ditt namn, personnummer och bank till hyresredovisning@rikshem.se.

Logga in på Mina sidor för att se dina hyresavier. Ett bra tips är att ansöka om e-faktura, det gör du via din internetbank. Du kan också välja att betala via autogiro.

Autogiro dras per den sista bankdagen varje månad. Ytterligare TRE dragningsförsök utförs efterföljande bankdagar.

Du behöver därför ha täckning på kontot senast den tredje bankdagen efter förfallodatum för att den sista dragningen skall kunna ske.

Exempel: Den sista infaller på en lördag eller söndag, pengarna dras från ditt konto natten till fredagen som då är förfallodagen och registreras som betald hos oss måndagen efter. Betalningen kommer att bokföras per fredagens datum.

Om du saknar täckning och autogirot har misslyckats med samtliga dragningar måste du utföra din hyresinbetalning manuellt. Alla uppgifter rörande dina inbetalningar och hyresfakturor finns på Mina Sidor.

Vi skickar ut en påminnelse per SMS 3-4 bankdagar efter förfallodagen om din betalning inte registrerats hos oss.

Du kan ansluta dig till autogiro på två sätt: via din internetbank eller via blanketten Autogiroanmälan

Vill du säga upp ditt autogiro sker det via din internetbank.

Vatten och värme ingår vanligtvis, men kan variera beroende på bostadens ålder och ort. Vad som ingår i hyran står specificerat när du söker bostaden.

Du tecknar abonnemang för hushållsel och bredband. Några undantag finns till denna regel. I så fall informerar vi om detta när vi presenterar lägenheten som ledig.

Rikshems bankgironummer är: 5678-7807

Om du inte betalat hyran i tid kommer du att få ett inkassokrav från det inkassoföretag som vi har avtal med. Tänk på att du behöver betala påminnelseavgift och dröjsmålsränta när du betalar sent.  

Om hyran fortfarande är obetald fyra veckor efter att du fått inkassokravet går ärendet vidare till Kronofogden. Om du inte betalar hyran eller betalar sent flera gånger riskerar du att förlora ditt hyreskontrakt. 

I all nyproduktion och i de flesta nyrenoverade husen installeras individuell mätning av kallvatten och varmvatten. Individuell mätning av vatten faktureras månaden efter för att få den faktiska förbrukningen. Med detta tillvägagångssätt får kunden möjlighet att styra sin egen kostnad och betalar bara för sin egen förbrukning. Detta är även ett steg i Rikshems miljöarbete för att minska energi- och vattenförbrukningen i Rikshems fastigheter.

Tänk på att du alltid ska betala hyran i förskott, senast sista vardagen i varje månad. Vi skickar ut en påminnelse per SMS 3-4 bankdagar efter förfallodagen om din betalning inte registrerats hos oss.

SMS:et är en påminnelse för att du ska hinna betala hyran innan kravet går vidare till inkasso. Om du redan betalat behöver de inte göra något mer och kom ihåg att det alltid tar några bankdagar innan en betalning syns. 

Om du inte betalt din hyra ska du omgående göra det för att det inte ska gå vidare till inkasso. Går det till inkasso kommer du att få betala inkassoavgift samt ränta.

Om hyran fortfarande är obetald efter ett inkassokrav, eller om du betalar sent flera gånger, så går ärendet vidare till Kronofogden och du riskerar att förlora ditt hyreskontrakt.

Ja, du är alltid skyldig att betala hyran i tid oavsett om du fått din hyresavi eller inte. Saknar du din hyresavi är det inte en godtagbar ursäkt för sen hyresinbetalning. En hyresvärd har enligt lag ingen skyldighet att skicka ut hyresavier. Om hyresbeloppet ändras (till exempel ny hyra efter hyresförhandling) är vi dock skyldiga att skicka ut hyresavi.

Vi skickar ut en påminnelse per SMS 3-4 bankdagar efter förfallodagen om din betalning inte registrerats hos oss.

Du kan alltid logga in på Mina Sidor för att se din hyresavi och OCR-nummet för att kunna betala din hyra.

Din hyra förhandlas mellan Rikshem och Hyresgästföreningen. När det byggs nya bostäder eller när det görs mer omfattande ombyggnader sker separata förhandlingar mellan parterna.

Den överenskomna summan för din hyresrabatten kvarstår. Din grundhyra kommer däremot att höjas och hyresrabatten dras från den nya grundhyran.

En retroaktiv hyra betyder att du betalar för något i efterhand eller efterskott. Det är vanligt att en hyresförhandling drar ut på tiden och att du då får betala för den årliga hyreshöjningen i efterhand, så kallad retroaktiv hyra. Du betalar retroaktivt för de månader som hunnit passera från det att förhandlingen är avslutad och börjat gälla.

Exempel: En hyresförhandling avslutas i maj. Där har beslut fattats om att hyreshöjning ska gälla från 1 mars. Du som hyresgäst kommer då att få betala för höjningen för föregående månader på din hyresavi för maj.

Du behöver inte göra någonting. Har du autogiro fungerar det som vanligt även vid en hyresändring. 

Du behöver inte göra någonting. Har du e-faktura så fungerar den som vanligt även om hyran ändras.

Alla kontrakt du har hos oss kommer på samma avi. Hyr du till exempel lägenhet och en parkeringsplats och/eller ett extra förråd kommer dessa på samma avi. Det är inte möjligt att få separata hyresavier.


Undantag om lägenhetsavtalet och bilplatsavtalet är knutna till olika dotterbolag hos Rikshem. Då separeras avierna automatiskt.

Trivsam boendemiljö

Du och dina grannar ansvarar gemensamt för att tvättstugan är ren och att den känns trevlig att använda. Nästa hyresgäst ska inte behöva städa efter dig. När du tvättat klart torka av maskinerna både ut- och invändigt, töm/rengör eventuella filter, tvätta golvet, kasta tomma tvätt- och sköljmedelsförpackningar.

Städutrustningen som finns i tvättstugan tillhör Rikshem och får inte tas därifrån. Var aldrig våldsam mot maskinerna. Följ tvättinstruktionerna, då får du bäst tvättresultat. Tvättmaskinerna får inte användas för grovtvätt, så som till exempel mattor. Särskilda grovtvättmaskiner finns i vissa tvättstugor.

Om du vill grilla ser vi helst att du gör detta på gården eller på våra i iordningsställda grillplatser. Håll alltid koll på grillen, visa hänsyn mot dina grannar och grilla försiktigt.  

Det är inte tillåtet att grilla på balkong eller uteplats med öppen låga till exempel med träkol, gasol eller engångsgrill får inte förekomma då brandrisken är stor. Om du vill grilla på balkongen rekommenderar vi att du grillar med el-grill. Tänk då på att du har korrekt el-anslutning och plats kan du använda en el-grill.  

För att alla ska trivas i området är det bra att tänka till innan du börjar grilla. Stäm gärna av med dina grannar så att de inte blir störda av matos och rök.  

När det är torrt i marken under våren och sommaren händer det ibland att det utfärdas eldningsförbud. På krisinformation.se kan du läsa mer om det råder eldningsförbud i din kommun och vad det innebär för dig.  

I vissa av Rikshems områden finns det grillplatser. Det finns några saker du behöver tänka på – vi hjälper dig att grilla smart. Var alltid försiktig när du ska grilla och ta hänsyn till vädret. 

 1. Var på en säker plats. Använd avsedda grillplatser i ditt område. 
 2. Grilla så att dina grannar inte störs av rök eller annan doft. 
 3. Ha en hink med vatten i närheten. 
 4. Att grilla är förenat med brandfara. Det är därför inte tillåtet att grilla på din balkong eller uteplats. 
 5. När det är torrt i marken under våren och sommaren händer det ibland att det utfärdas eldningsförbud. På krisinformation.se kan du läsa mer om det råder eldningsförbud i din kommun och vad det innebär för dig.  
 6. När du grillat färdigt, släck aska och glöd med vatten eller placera din grill med lock på en säker plats utomhus. Tänk på att inte kasta aska i soporna – kolresterna kan fortsätta glöda långt efter avslutad grillning. Om du har du använt en egen grill kom ihåg att ta bort den.  

Du är välkommen att använda gräsytorna runt om din bostad för lek, spel och andra gemensamma aktiviteter. 

Det är inte tillåtet att ställa upp någon typ av pool eller studsmatta på allmänna eller gemensamma markytor i området, dvs. på mark som tillhör Rikshem. Rikshem har inte möjlighet att bevaka att utrustningen eller användningen sker på ett riskfritt eller korrekt sätt. 

Generellt så lämpar sig inte våra uteplatser för pooler, studsmattor eller annan större lekutrustning. En mindre plaskpool för barn är dock tillåtet liksom mindre lekutrustning. Du som hyresgäst bär då det fulla ansvaret för alla föremål och leksaker som finns på uteplatsen.  

Tänk på att det går åt mycket vatten att fylla en pool och varmvatten ur kranen kostar både pengar och belastar miljön. Fyll därför din pool med kallt vatten och låt solen värma vattnet i stället.  

När du tömmer poolen är det viktigt att du leder bort vattnet så att det inte orsakar skador på huset eller marken. Använd gärna en slang att leda bort vattnet med. Tänk också på att leda bort vattnet så att inte dina grannar drabbas genom att få sina gräsmattor och/eller planteringar förstörda.  

Ska du ha fest? Vad roligt! Tänk bara på att du har grannar att ta hänsyn till. Meddela gärna dina grannar i förväg och tänk på att både musik och röster hörs genom huset och kan störa fler än du tror.


Störs du av grannens festande rekommenderar vi att du i första hand kontaktar din granne. Om du fortfarande störs kontaktar du vår störningsjour på telefonnummer 010-70 99 200.

Lägenhet

Ja, dock får dina husdjur inte springa lösa, annat än i din egen bostad. Det är särskilt viktigt att de hålls borta från barnens lekplatser. Tänk på hälsorisker och allergier.

Katter ska tas om hand och får inte släppas ut utan tillsyn. Det är inte tillåtet att ha så kallade kattrappor från marken upp till balkongen eller till ett fönster. Hundar ska rastas på de hundrastplatser som finns. Glöm inte att plocka upp efter din hund. För att ha vissa giftiga djur som exempelvis spindlar och ormar behövs tillstånd från Länsstyrelsen.

Student

Du som bor i studentrum får inte ha pälsdjur. Detta med anledning av att du delar korridor, kök samt badrum.

I alla gemensamma lokaler som entréer, trapphus, hissar, förråd, källare, tvättstugor, samlingslokaler och garage är det helt rökfritt. Det är alltså inte tillåtet att röka där andra människor också har rätt att vara. Det är också enligt lag förbjudet att röka på lekplatser. 

I din egen bostad bestämmer du själv hur du vill göra. Det är tillåtet att röka på balkonger och uteplatser. Men tänk på att tobaksrök kan upplevas som störande och besvärande av dina grannar. Visa därför alltid hänsyn. När du röker på din balkong, tänk på att det inte är tillåtet att aska eller fimpa utanför balkongräcket då det kan orsaka skada som t.ex. brand hos din granne. Det är inte heller tillåtet att slänga fimpar på närliggande tak.

Tänk på! Om du som hyresgäst rökt inne i din bostad behövs en extra tvätt och en så kallad patentering. Detta medför en merkostnad för dig. Nikotinet sätter sig i väggarna, inredningen får en gulnande färg och lukten går inte att tvätta bort utan patentering. Patentering innebär att alla lager av tapet måste tas ner och därefter tvättas väggarna samt målas en eller flera gånger med en färg som bildar en hinna på väggen som hindrar lukten och gå igenom tapeterna.

Du som hyresgäst faktureras separat efter utfört arbete och kostnaden beror på bostaden storlek, antal rum som renoveras och hur mycket nikotin som måste tas bort.

Att bo i flerfamiljshus innebär att många människor ska leva och samsas tillsammans. Det är därför viktigt att du respekterar dina grannar genom att följa de regler som gäller för boende hos Rikshem.

Vissa ljud får man helt enkelt acceptera, så som ljud från tv-apparater och småbarn som låter. Men ibland kan det bli för mycket ljud. Ofta hjälper det att kontakta din granne och berätta vad det är som stör dig. Denne kanske inte är medveten om att han eller hon stör sin omgivning. Om detta inte hjälper ska du kontakta Rikshem på 010- 70 99 200. Utanför kontorstid kopplas samtalet vidare till störningsjouren.

Ja, du får ha en inneboende i din hyresrätt. Det som krävs är att du har ett förstahandskontrakt samt permanent bor i bostaden. Tänk på att det är du som ansvarar för den inneboende och att den inneboende ej kan överta ditt hyreskontrakt vid eventuell flytt.

Ja, du får hyra ut din lägenhet i andra hand om du har giltiga skäl och har använt lägenheten som din permanenta bostad.

Du har rätt att hyra ut din bostad i andra hand under en begränsad tid, längst tolv månader, om du till exempel ska studera, eller arbeta tillfälligt på annan ort. Du kan även hyra ut i andra hand om du vill du prova på att bo med någon under äktenskaps- eller samboliknande förhållande eller om du är inlagd på sjukhus eller annan vårdinrättning.


För att få tillåtelse att hyra ut i andra hand måste du fylla i en ansökan och skicka till Rikshem som bedömer din ansökan. Vi beviljar max ett år i taget. Glöm inte att bifoga underlag på t.ex. jobb på annan ort eller en kopia på din biljett om du ska åka utomlands.

Du får inte hyra ut din lägenhet i andra hand utan att ha tillstånd. Det gäller även korta uthyrningar, till exempel via förmedlingar som Airbnb. Olovlig andrahandsuthyrning kan leda till att du förlorar ditt kontrakt.

Läs mer under Hyra i andra hand.

I vissa fall tvingas vi säga upp hyresgäster från våra bostäder. Det sker till exempel när hyran inte blir betald i tid eller när en hyresgäst missbrukar sitt hyresavtal samt om någon uppenbart och upprepade gånger bryter mot våra ordningsregler. Vi följer hyreslagen i dessa händelser.

Varna - Rädda - Larma - Släck

När branden är framme är det viktigt att du vet hur du ska agera och att du kan din egen utrymningsväg.

Om det börjar brinna i den bostad du befinner dig i:
Om det går; släck branden själv.

I annat fall:
• Stäng dörren till det rum som brinner.
• Ta dig och andra ut ur bostaden och stäng dörren efter dig.
• Ring 112 för att larma räddningstjänsten.

Om det börjar brinna någon annanstans i huset än den bostad du är i:
• Håll ytterdörren stängd och stäng fönster och balkongdörrar.
• Ring 112 för att larma räddningstjänsten.
• Om du behöver hjälp att ta dig ut, påkalla uppmärksamhet av räddningstjänsten.

Den här utrustningen bör alla ha hemma:
• Brandvarnare (minst en per 60 kvm) vi på Rikshem ansvarar för att varje lägenhet ska ha brandvarnare.
• Brandfilt
• Handbrandsläckare, med minst 6 kg pulver

Det är inte tillåtet att mata fåglar på din balkong eller uteplats. Lägg inte ut fågelfrön eller brödbitar på balkongen, fönsterblecket eller på marken. Fåglarna smutsar ner och den mat som de tappar drar till sig råttor och möss. 

Vår kundenkät är en enkät som vi skickar ut till ett urval av våra hyresgäster en gång om året. I enkäten ställer vi bland annat frågor om boendet, servicen och den totala nöjdheten med Rikshem som hyresvärd. Svaren hjälper oss som bostadsföretag att definiera förbättringsområden och är ett sätt att få veta vilka åtgärder vi ska satsa på det kommande året.

Våra trappuppgångar och entréer städas generellt en gång i veckan. För att städningen ska kunna göras måste alla som bor i trappuppgången se till att det inte finns saker i uppgången som hindrar städningen som till exempel tidningshögar, cyklar, barnvagnar, mattor och soppåsar.

För oss är det viktigt att hyresgästerna känner sig trygga även utanför sin bostad. Snöröjning och sandning har därför hög prioritet för oss.

Så här prioriterar vi vid snöröjning:
1. In- och utfartsvägar till bilplatserna (den förhyrda bilplatsen ansvarar hyresgästen själv för)
2. Gårdar och entréer
3. Källartrappor

I de flesta bostadsområden finns lekplatser med sandlådor och lekredskap som Rikshem sköter. För allas säkerhet besiktas alla lekplatser en gång per år. För att anmäla eventuella skador på lekplatsen i ditt område gör du en felanmälan via Mina Sidor.

För allas säkerhet är det förbjudet att förvara barnvagnar i trapphusen. Om det börjar brinna i huset kan barnvagnarna hindra utrymning eller stå i vägen för räddningstjänsten. I en del av våra hus finns särskilda barnvagnsrum där du kan förvara din barnvagn. I annat fall ska barnvagnen förvaras i ditt förråd eller i bostaden.

Din cykel ska parkeras i de cykelställ som finns i närheten av ditt hus. Av säkerhetsskäl är det förbjudet att förvara cyklar i trapphuset eller utanför porten. Några gånger per år rensar Rikshem bort trasiga samt övergivna cyklar. Information om när cyklarna rensas sätts upp i ditt trapphus.

Nej, det är inte tillåtet att ställa upp någon typ av studsmatta eller pool på allmänna eller gemensamma markytor i området, dvs på mark som tillhör Rikshem. Rikshem har inte möjlighet att bevaka att utrustningen eller användningen sker på ett riskfritt eller korrekt sätt.

Generellt så lämpar sig inte våra uteplatser för pooler, studsmattor eller annan större lekutrustning. En mindre pool är dock tillåtet liksom mindre lekutrustning. Du som hyresgäst bär då det fulla ansvaret för alla föremål och leksaker som finns på uteplatsen. 

Du är däremot välkommen att använda gräsytorna runt om din bostad för lek, spel och andra gemensamma aktiviteter.

Om du känner dig osäker på hur stor markyta du får använda ta kontakt med ditt ortskontor 

Sophantering och återvinning

I varje bostadsområde finns en eller flera miljöstugor. Där ska du slänga hushållssopor, tidningar och förpackningar av plast, glas, metall och papp. Genom att sortera dina sopor bidrar du till en bättre miljö. Grovsopor, till exempel möbler, dammsugare, lampor, färg och bilbatterier ska lämnas till någon av kommunens återvinningscentraler. Om du lämnar grovsopor och miljöfarligt avfall i miljöstugan kan du tvingas betala för att Rikshem kör bort sakerna. I miljöstugan kan du läsa mer om hur du ska sortera dina sopor.

Sopsortering för miljön.

Grovsopor lämnar du på närmaste återvinningscentral.

Exempel på grovsopor som är förbjudet att lämna i Rikshems miljöstugor och som ska lämnas på återvinningscentralen:

 • Möbler
 • Elektronikprodukter
 • Färg
 • Lösningsmedel
 • Kemikalier
 • Bilbatterier
 • Och övrigt miljöfarligt avfall


För att hitta din närmast återvinningscentral besök din kommuns hemsida.

Vid inflyttning

Ja, alla som bor hos oss ska ha en gällande hemförsäkring under hela kontraktstiden.

Som ny hyresgäst hos oss kan du ta del av Trygg-Hansas erbjudande om två månaders gratis hemförsäkring, under förutsättning att du uppfyller de krav som försäkringsbolaget ställer). Därefter får du ett erbjudande om förlängning.

En hemförsäkring är ett skydd för dig och ditt hem, den täcker inte bara skador på dina egna ägodelar utan även om du skulle bli vållande till en större skada, så som brand eller vattenläcka.

Om du inte redan har en hemförsäkring måste du teckna en sådan.

När du flyttar in i din lägenhet kvitterar du ut nycklar till lägenhetens lås. Du får dessutom en nyckel eller tagg som går till tvättstuga, soprum och andra gemensamma utrymmen. Det är viktigt att du har med kontraktet på lägenheten eller garaget och din legitimation. E-signerade kontrakt kan visas upp med hjälp av mobil, läsplatta eller liknande, dessa behöver alltså inte skrivas ut. Nycklarna lämnas ut till dig som kontraktsinnehavare. Om du inte själv har möjlighet att hämta nycklarna, måste den som kommer i ditt ställe ha fullmakt och legitimation.

Om det finns ett extralås som installerats av tidigare hyresgäst har fastighetsägaren inget ansvar att tillhandahålla nyckel till detta. Men självklart lämnar vi den till dig om vi fått den från den föregående hyresgästen. Vill du som ny hyresgäst ha ett nytt lås eller en ny nyckel bekostar du detta själv. Hör av dig till oss i så fall.

Tidpunkt för när du kan hämta ut nycklarna varierar, hör med ditt ortskontor vad som gäller. Inflyttningsdagen är densamma som kontraktet börjar gälla, vanligtvis den 1:e i månaden. Om första dagen i månaden infaller på en helgdag, gäller första vardagen därpå.

När du hämtar nycklarna, ta med dig:

 • Hyresavtalet
 • Legitimation
 • Eventuell fullmakt

Som hyresgäst ansvar du själv för att teckna ett el-abonnemang för hushållselen i din bostad. Var ute i god tid innan du flyttar in.

I vissa kontrakt kan elen ingå, detta har då framgått i hyreskontraktet.

När du flyttar in i din lägenhet ska den vara flyttstädad. Om lägenheten är bristfälligt städad kontaktar du omgående kundtjänst på 010-70 99 200

Ja, om du kommit överens med den avflyttande hyresgästen om att flytta in tidigare i lägenheten än hyresavtalet, tar du själv över ansvaret för kontrollen av städningen och att den är godkänd. Det är en överenskommelse mellan den avflyttande hyresgästen och dig som ny hyresgäst.

Vi gör ingen städbesiktning när hyresgästerna själva har kommit överens om tidigare inflyttning. Se till att avflyttningsbesiktningen är gjord. Den beställs av den avflyttande hyresgästen. (Lokala avvikelser kan förekomma och information får du då skickat till dig från ditt ortskontor).

Nycklarna ska alltid kvitteras ut även om du flyttar in tidigare än vad hyresavtalet säger. Blanketten Godkännande tidigare utlämning av nycklar ska fyllas i och lämnas in. Övertar du nycklarna direkt från avflyttande hyresgäst utan att kvittera dem och det saknas nycklar kommer det att medföra kostnader för dig om nycklar saknas.

Kom ihåg att det är kontraktsdatumet som gäller, detta innebär att:

 • Hyresgästen som flyttar ut tidigare än vad som står på kontraktet ansvarar fortsatt för lägenheten till avtalstidens slut
 • Hyresgäst som flyttar in tidigare än vad som står på kontraktet ska beställa hemförsäkring och teckna elavtal till att gälla från inflyttningsdagen.
 • Hyresgästerna kommer överens mellan sig om eventuell hyra för den tidigare inflyttningen
 • Hyresgäst som flyttar in tidigare än vad som står på kontraktet kan inte göra felanmälan eller boka tvättstuga via Mina Sidor förrän kontraktet börjar gälla.

På utsidan av din ytterdörr, i övre hörnet, står ditt lägenhetsnummer, du kan också se det på din hyresavi.

Det kan finnas två lägenhetsnummer på dörren. Ett som är Rikshems och ett som är Skatteverkets. Rikshems lägenhetsnummer används endast inom Rikshem. Vid adressändring eller för att teckna bredbandsavtal så är det Skatteverkets lägenhetsnummer som gäller.

Av lägenhetsnumret framgår det vilken våning du bor på tex:

 • Våning 4: lägenhetsnummer börjar på 13
 • Våning 3: lägenhetsnummer börjar på 12
 • Våning 2: lägenhetsnummer börjar på 11
 • Våning 1 (entréplan): lägenhetsnummer börjar på 10
 • Suterrängvåning: lägenhetsnummer börjar på 09

Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns.

Du kan hitta Skatteverkets lägenhetsnummer i husets entré, på din ytterdörr, på ditt postfack, på Mina sidor eller i ditt hyresavtal. 

Hittar du några skador i lägenheten som inte finns med på ditt besiktningsprotokoll kan du göra ett tillägg till protokollet. Det gör du genom att inom 8 dagar kontakta ditt ortskontor med vilka skador du vill ha noterade, bifoga gärna bilder.

Använd formuläret eller ring ditt ortskontor. Här hittar du kontaktuppgifter till ditt ortskontor.

Besiktningsprotokollet är det enda vi har att utgå ifrån när det är dags för dig att flytta ut, det är därför viktigt att du rapporterar in skador som inte finns med på protokollet för att inte bli betalningsskyldig.

Hyresavtalet är en viktig handling som bestämmer vad som ingår i hyran, dina rättigheter och skyldigheter som hyresgäst, uppsägningstid, inflyttningsdatum med mera. Det är bara den person som står på kontraktet som har rätt att beställa underhåll och tillval samt ansöka om bostadsbyte eller tillåtelse att hyra ut i andra hand.

När du har ett kontrakt hos Rikshem och har för avsikt att använda lägenheten som permanentbostad och stadigvarande bo och folkbokföra dig på lägenhetens adress. Folkbokföringen sköter du via Skatteverket.

Spärra din folkbokföringsadress

Undvik att någon ändrar eller folkbokför sig på din adress. Besök Skatteverket och använd tjänsten Spärra obehörig adressändring.

Adressändring erbjuder även tjänsten Adresslåset. Med hjälp av tjänsten kan du utan kostnad spärra din postadress så att ingen annan än du kan adressändra, eftersända eller lagra din post. Låset är personligt och knutet till ditt personnummer. Du får ett meddelande via sms och e-post om någon försöker ändra dina uppgifter. För att slå på eller av ditt Adresslås behöver du logga in på Mina Sidor med ditt BankID.

Felaktig folkbokföring

Är det något som inte stämmer med din folkbokföring behöver du rapportera felet till Skatteverket. Det gör du via Skatteverkets e-tjänst.

Staten beslutade 2009 att skapa ett nationellt fastighetsregister, där meningen är att alla lägenheter ska finnas registrerade. I detta register har alla bostäder fått ett nationellt lägenhetsnummer. Det är därför viktigt att du anmäler ditt nationella nummer när du gör din adressändring vid inflyttning. Kan du inte hitta numret på ditt nya bostadskontrakt kan du alltid hitta det i din trappuppgång bredvid Rikshems lägenhetsnummer för din bostad.

Energideklarationen ger information om byggnaders energianvändning till ägare, hyresgäster eller köpare av ett hus, men också till allmänheten. Energianvändningen utgör ofta en viktig del av en byggnads driftskostnader. Om det finns lämpliga åtgärder att vidta i en byggnad för att sänka energianvändningen så ska också förslag till sådana åtgärder finnas med i deklarationen. Dessa rekommendationer kan därför utgöra en värdefull information till ägare av byggnader.

Alla våra fastigheter har energideklarerats. I energideklarationerna följer man upp det aktuella områdets energianvändning (värme, el och vatten), men noterar även resultatet från senaste radonmätning och när OVK (obligatorisk ventilationskontroll) är genomförd.

Energideklarationen ska också resultera i ett antal åtgärdsförslag. De besparingsförslag som togs fram i samband med energideklarationen har gåtts igenom och de åtgärder som var lönsamma har genomförts.

När du flyttar in i din lägenhet kvitterar du ut nycklar till lägenhetens lås. Du får dessutom en nyckel eller tagg som går till tvättstuga, soprum och andra gemensamma utrymmen. Det är viktigt att du har med kontraktet på lägenheten eller garaget och en legitimation. E-signerade kontrakt kan visas upp med hjälp av mobil, läsplatta eller liknande, dessa behöver alltså inte skrivas ut. Nycklarna lämnas ut till dig som kontraktsinnehavare.

Om du inte själv har möjlighet att hämta nycklarna, måste den som kommer i ditt ställe ha fullmakt och legitimation.

Om det finns ett extra lås som installerats av tidigare hyresgäst har fastighetsägaren inget ansvar att tillhandahålla nyckel till detta. Men självklart lämnar vi den till dig om vi fått den från den föregående hyresgästen. Vill du som ny hyresgäst ha ett nytt lås eller en ny nyckel bekostar du detta själv. Hör av dig till oss i så fall.

Du kan hämta ut nycklarna på inflyttningsdagen, kontrollera med ditt lokala kontor vilken tid som gäller. Inflyttningsdagen är densamma som kontraktet börjar gälla, vanligtvis den 1:e i månaden. Om första dagen i månaden infaller på en helgdag, gäller första vardagen därpå.

När du hämtar nycklarna, ta med dig:

 • Hyresavtalet
 • Legitimation
 • Eventuell fullmakt

Nej, nycklarna ska alltid kvitteras hos den låsfirma som Rikshem anlitar för nyckelutlämning. Kontakta ditt ortskontor för mer information.

Om du flyttar in i en nyrenoverad lägenhet eller ett nybyggt hus är lägenheten utrustad med DCL-uttag.

Sedan 1 april 2019 måste nyproducerade fastigheter eller fastigheter som genomgår en renovering utrustas med DCL-uttag (Devices for Connection of Luminaires). Detta är en europeisk standard för stickproppar och uttag till taklampor. Bakgrunden är ett beslut om en EU-standard med syfte att öka elsäkerheten och skapa ett gemensamt system för stickproppar och uttag till taklampor i hela Europa.

För att byta propp ta hjälp av en fackman. Tänk på att det är du själv som ansvarar för att dina elektriska produkter är säkert monterade för att förhindra skador eller olyckor.

I ditt besiktningsprotokoll kan det finnas brister som noteras som anmärkningar. Under Åtgärdsstatus ser du om anmärkningen ska åtgärdas och av vem. För att få åtgärder genomförda av oss på Rikshem enligt besiktningsprotokollet behöver du ta kontakt med ditt ortskontor.

Upptäcker du fel eller andra brister som inte finns med behöver du ta kontakt med ditt ortskontor senast åtta (8) dagar från inflyttningsdatum.

Vid utflyttning

Tänk på att vara ute i god tid när du vill säga upp ditt kontrakt. På ditt hyreskontrakt framgår vilken uppsägningstid du har för ditt kontrakt. 

Så här gör du för att säga upp din bostad: 

 • Logga in på Mina Sidor.
 • Klicka på knappen Mina kontrakt / Kontraktsuppsägning / Säg upp kontrakt. 
 • Fyll i dina uppgifter och signera din uppsägning med BankID. 
 • Om ni är två som står på kontraktet ska båda signera uppsägningen med BankID.  
 • Har du parkeringsplats eller extra förråd tänk på att även säga upp dem. Det fungerar på samma sätt som när du säger upp din bostad.  

Om du inte har Bank-ID kan du skicka en skriftlig uppsägning med underskrift. Du skickar uppsägningen per post eller inscannad per e-post till ditt ortskontor

Här hittar du blanketten för uppsägning.  

Vi skickar en bekräftelse till dig när vi har tagit emot din uppsägning. Om du inte fått en bekräftelse inom 7 dagar behöver du ta kontakt med ditt ortskontor

Uppsägningstiden är vanligtvis tre (3) kalendermånader och gjord uppsägning kan inte ångras. Exempel: Om du säger upp avtalet den 3 januari upphör kontraktet att gälla 30 april. Säger du upp avtalet den 31 januari så upphör även det att gälla den 30 april. Utflyttad ska du vara första vardagen månaden efter. Utflyttningen ska vara klar klockan 12.00, då ska bostaden vara tömt och städad och nycklarna tillbakalämnade.

I våra studentbostäder är det en till tre (1-3) månader och vid korttidskontrakt gäller en till tre (1-3) månader, beroende på hur lång kontraktets löptid är. Under Mina kontrakt på Mina sidor kan du se hur lång uppsägningstid du har.

Vid dödsfall är uppsägningstiden en (1) kalendermånad om den inkommer inom en månad från det att dödsfallet inträffat, i dessa fall behövs ett dödsfallsintyg med släktskapsutredning som bifogas tillsammans med uppsägningen. Samtliga dödsbodelägare ska skriva under uppsägningen.

Bilplats har alltid tre (3) kalendermånaders uppsägningstid om det inte sägs upp i samband med att ditt bostadskontrakt sägs upp.

Ta kontakt med ditt ortskontor för att få reda på vilken uppsägningstid som gäller för ditt kontrakt.

Du som skrivit på ditt kontrakt via BankID kan se ditt kontrakt på Mina sidor under ”Mina kontrakt”. Du som inte kan se ditt kontrakt på Mina sidor kan få hjälp med att få en kopia genom att ta kontakt med ditt ortskontor. 

I samband med din uppsägningsbekräftelse fick du en checklista för städningen. Följ denna noggrant. Den nya hyresgästen ska inte behöva börja städa. Om bostaden inte är godkänt städad kommer vi att fakturera dig för en avflyttningsstädning. Tänk på att du behöver städa lägenheten även om den ska renoveras efter avflyttning.

Ta kontakt med ditt ortskontor för att få reda på hur du går till väga för att boka en besiktningstid. Om det finns skador i bostaden som du som hyresgäst själv orsakat och som inte räknas som normalt slitage, kan du komma att få betala för dessa. Om du väljer att åtgärda skadorna själv innan avflyttning, ska en ny besiktning bokas av dig som hyresgäst för att få detta godkänt. Lägenheten ska flyttstädas innan du flyttar ut. Följ gärna vår checklista för städning. Här hittar du checklista för städning. Bor du i ett studentrum besiktas rummet alltid på utflyttningsdagen.

Samtliga nycklar till bostaden och tillhörande utrymmen återlämnas senast kl. 12.00 (lokala avvikelser kan förekomma) första vardagen efter det datum avtalet upphört att gälla.

Om första dagen infaller på en helgdag, gäller första vardagen därpå. För att du ska slippa debiteras en avgift måste samtliga nycklar återlämnas, även eventuella extranycklar.  

Information om hur nyckelhanteringen går till rent praktiskt på din ort hittar du under Nyckelhantering och respektive ort.

Borttappade nycklar?

Om du tappar bort en nyckel måste du omgående anmäla detta till ditt ortskontor. Du står själv för kostnaden för låsbyte och väljer själv om du vill få det utbytt under tiden du bor på kontraktet. Om inte alla nycklar finns kvar när du flyttar blir du ersättningsskyldig för ett låsbyte som då sker per automatik.

Samtliga nycklar till bostaden och tillhörande utrymmen återlämnas senast kl. 12.00 (lokala avvikelser kan förekomma) första vardagen efter det datum avtalet upphört att gälla. Om första dagen i månaden infaller på en helgdag, gäller första vardagen därpå. För att du ska slippa debiteras en avgift måste samtliga nycklar återlämnas, även eventuella extranycklar. 

För mer information om hur nyckelhanteringen går till kontakta ditt ortskontor.

Ja, i särskilda fall godkänner vi överlåtelse av hyreskontrakt. Det gäller till exempel vid skilsmässa eller separation, till föräldrar, barn eller syskon med gemensamt hushåll eller vid dödsfall. En skriftlig ansökan om överlåtelse måste alltid skickas/lämnas till Rikshem, ladda ner ansökan om överlåtelse.

Om du flyttar måste du göra en flyttanmälan i god tid före flytten. Flyttanmälan gör du hos Skatteverket. Rikshem har ingen automatisk ändring av din adress från folkbokföringen.

Du som hyresgäst har enligt hyreslagen skyldighet att väl vårda lägenheten och det som ingår. Om det vid besiktningen upptäcks skador som inte är normalt slitage är du skyldig att ersätta skadan.

När du flyttar ut ska lägenheten vara flyttstädad och städningen ska godkännas av oss. Om städningen inte godkänns behöver du betala vad det kostar att ta in en städfirma.

Efter att du flyttat ut skickas faktura om lägenheter har skador och/eller inte var tillräckligt städad. Om du anser att du fått en faktura som är felaktig skickar du bestridandet till ditt ortskontor.

Nej, uppsägningstiden gäller enligt ditt hyreskontrakt. Vi förkortar inte uppsägningstiden på den lägenhet du lämnar. Ta därför hänsyn till inflyttningsdatumet på nästa lägenhet innan du tackar ja till att byta lägenhet.

Felanmälan

Som hyresgäst är du skyldig att anmäla fel och brister i din bostad eller närmiljö (till exempel tvättstuga, trapphus och gårdar) så att vi snarast får möjlighet att åtgärda problemet. Felanmälan gör du enklast via Mina sidor. Om du gör felanmälan via Mina sidor kan du se vilka felanmälningar du gjort samt att du kan följa ärendet och se vad det har för status.   

När du gjort din felanmälan skickas det till rätt person för åtgärd. Akuta fel åtgärdas snarast och dygnet runt. Övriga fel åtgärdar vi på dagtid och normalt inom 5 arbetsdagar.  

Akuta fel  
Vid akuta fel som snabbt kan orsaka stor skada ringer du in till vår växel 010-70 99 200. Du når oss dygnet runt.  

Exempel på akuta fel kan vara:  

 • stopp i avlopp där vattnet stiger.  
 • ett vattenrör som läcker mycket vatten.    
 • att lägenheten eller trapphuset är strömlöst.  
 • krossad glasruta som kan orsaka inbrott eller att någon kan skada sig.  
 • du har låst dig ute eller tappar nycklarna och kan inte komma in i lägenhet eller trapphuset.

Vid allvarliga olyckor eller fel i din bostad är det mycket viktigt att du genast kontaktar Rikshem för att få skadan åtgärdad. Det kan till exempel vara vattenläckor eller allvarliga elfel som kan få konsekvenser även för dina grannar. Under kontorstid svarar vår växel och efter kontorstid/helgdagar kopplas du till vår fastighetsjour.

När vi ska utföra arbeten i din lägenhet behöver vi komma in i din lägenhet. På vissa av våra fastigheter har vi därför ett tublås som sitter i lägenhetsdörren. Om du inte är hemma kan du lägga en extranyckel i tublåset så kan vi nå nyckeln från utsidan via tublåset.


Vi lägger tillbaka extranyckeln i tuben så fort arbetet är utfört.

När vi ska utföra arbeten i din lägenhet kan vi behöva komma in i din lägenhet trots att du inte är hemma. Vissa av våra fastigheter är utrustade med serviceläge på låset vilket gör att vi kan komma in i din lägenhet om du inte har möjlighet att öppna åt oss. Du behöver då ställa låset i serviceläge innan vårt besök. 

Om ditt hus är utrustat med ett sådant lås finns två lägen för att komma in. Läge “klockan 12” används av dig som bor i lägenheten. Det innebär att dörren endast kan låsas upp med din lägenhetsnyckel.  

För att ställa låset i serviceläge drar du ut nyckeln i serviceläge ”klockan 10”. Det ger oss möjlighet att komma in i din lägenhet med fastighetens servicenyckel.

För att du ska känna igen vår personal och våra entreprenörer bär de alltid en speciell legitimation. Be gärna reparatören/hantverkaren att visa upp sin legitimation vid besök. Denna legitimation är inte densamma som ett vanligt körkort eller ID-kort. Det ska tydligt framgå vem personen är och vilket företag han eller hon jobbar för.

En bomkörning är när Rikshem eller vår entreprenör har planerat att utföra ett arbete i en bostad men inte kunnat åtgärda detta av någon anledning. Exempelvis att utföraren inte kommer in i bostaden eller att något förhindrat utföraren att utföra sitt arbete. Har du som hyresgäst meddelat att det är tillåtet att gå in med huvudnyckel och nyckeln saknas i tuben eller att dörren inte är ställd i serviceläge kommer en avgift för bomkörning att tas ut.

Har du problem med din internetanslutning ska du alltid börja med att stänga av och starta om din utrustning.

Hjälper inte detta kontaktar du din tjänsteleverantör, alltså det företag som du har tecknat ditt bredbandsavtal hos (kan till exempel vara Telia, Bredband2, Bahnhof, med flera).

De hjälper dig med felsökning och tar reda på om det finns någon bakomliggande orsak till problemet.

Temperaturen i din bostad ska vara 20 grader, för dig som bor i en seniorbostad gäller 22 grader, vilket är en överenskommelse mellan Rikshem och Hyresgästföreningen.

Om det är kallare än så kan det bero på att vädret har slagit om snabbt och att fastighetens värmesystem inte hunnit med att ställa om till att producera mer värme. Det kan också finnas luft i elementen eller ventilen i termostaten på elementet kan ha fastnat i stängt läge.

Är temperaturen lägre än 20 grader (+/- 1 grad) så registrerar du en felanmälan på Mina sidor på Rikshem.se. Vår fastighetstekniker kommer då och kontrollerar.

 

Om det blir fel på en hiss ska du anmäla det som vanligt till vår felanmälan på Mina sidor.

Om du får skadedjur i din bostad måste din bostad saneras. Vi på Rikshem har avtal med skadedjursbekämparna Anticimex, och du som hyresgäst får kostnadsfri sanering. Upptäcker du skadedjur i din bostad är du skyldig att ringa vår växel på 010-70 99 200 för att få kontakt med Anticimex. Du som hyr en lokal av oss och är näringsidkare måste kontakta förvaltaren på orten för vidare information om vad som gäller för just ditt kontrakt.

Det är viktigt att du gör det så att inte skadedjuren sprids till dina grannar i huset. Rikshem har ett avtal med Anticimex, och saneringen är kostnadsfri för dig som hyresgäst.

Skadedjur kan till exempel vara:
• Silverfiskar
• Myror
• Pälsängrar
• Råttor
• Möss
• Vägglöss

Hos vår leverantör Anticimex hittar du information om olika skadedjur som kan finnas i din bostad, läs mer hos Anticimex.

Bor du i en lägenhet med öppet nät från Zitius har du kollektiv-tv från Telia, och kontaktar dem för all support och felsökning: telia.se/privat/support eller via telefon 90 200.

Är du nyinflyttad och inte har aktiverat din kollektiv-tv gör du detta på telia.se/aktivera eller telefonnummer 020-20 20 70.

Mina sidor

Vid problem med inloggningen kan detta bero på följande:

 • Felaktigt format på personnumret. Personnumret skrivs i formatet ÅÅÅÅMMDD-NNNN.

 • Lösenordet kan vara felaktigt. Funktionen "Glömt lösenord" skickar en återställningskod per e-post eller SMS till dig när du fyller i ditt personnummer eller organisationsnummer. Om du bytt e-post adress måste du kontakta Rikshem, vi skickar då ut din pinkod till din folkbokföringsadress.

 • Du är inte längre sökande. Om du inte loggat in inom 12 månader från din senaste inloggning finns du inte kvar som bostadssökande hos Rikshem och har förlorat dina poäng.

 • Om du är hyresgäst hos oss och aldrig varit in på Mina sidor så måste du registrera dig. För att registrera dig behöver du personnummer och objektsnummer (finns på ditt hyresavtal eller hyresavi). Observera att det är bara du som står på kontraktet som kan få tillgång till Mina sidor.

Du kan även välja att logga in med BankID då behöver du inte använda lösenord.

Logga in på Mina sidor och gå in under Ändra registrering.

För att behålla dina poäng som bostadssökande hos Rikshem måste du logga in var tolfte (12) månad. När du loggar in är det viktigt att du ser till att du uppdaterar dina kontakt- och inkomstuppgifter.

Om du byter för- eller efternamn behöver du skicka in ett personbevis till Rikshem för namnändring.

I några av bostadsområdena finns möjligheten att boka tvättstugan via webben. För att boka tvättid via webbplatsen och/eller ta reda på om du har möjlighet att boka via webben, måste du logga in på Mina sidor.

Hyra p-plats/förråd/lokal

Du söker parkeringsplats genom att logga in på Mina sidor. Under rubriken Samla poäng registrerar du dig för vilket område som du vill hyra bilplats på. Våra lediga bilplatser hittar du sedan under Ledigt just nu här på rikshem.se. 

Vi tillämpar först-till-kvarn principen. Vilket betyder att är du först att anmäla intresse så kommer du att få bilplatsen du sökt. Detta utifrån att sökvillkoren har uppfyllts. Tänk på att säkerställa att tillträdesdatumet fungerar för dig innan du tackar ja.  

Har du fått en bilplats kan du söka ny bilplats först efter 6 månader.  

Du som inte har ett bostadskontrakt hos oss är också välkommen att hyra bilplats hos oss. I dessa fall tillkommer, i enlighet med mervärdesskattelagen, 25 % på bilplatshyran. 

Tänk på att flera av våra områden har externa parkeringsbolag som hyr ut parkeringar/garageplatserna. Ta gärna kontakt med ditt ortskontor vad som gäller där du bor.

Om du hyr en bilplats utanför ditt område eller om du inte är bostadshyresgäst hos oss tillkommer 25% moms på hyran i enlighet med mervärdesskattelagen. Enligt Skatteverkets regler måste lägenhetsavtalet och bilplatsavtalet vara knutna till samma bolag för att bilplatsen ska vara momsbefriad. Rikshem har flertalet dotterbolag vilket innebär att bilplatsen i vissa fall kan bli momsbelagd även fast du är bostadshyresgäst. 

Garagen får endast användas som uppställningsplats för fordon i bruk.  

I garaget får du:

 • Parkera din personbil som är besiktad, skattad och försäkrad.  
 • Utföra enklare arbeten, tex. byta däck. 
 • Förvara en uppsättning av extrahjul, sommar- eller vinterdäck. Detta sker dock på egen risk.  
 • Ansvara själv för att skotta snö framför din garageport.  


Tänk på att du
inte får: 

 • Använda garaget till förråd eller verkstad. 
 • Tvätta bilen. Vattnet från en tvättad bil innehåller oljerester och tungmetaller. För att skydda vattendrag och dricksvatten ska bilar och andra fordon alltid tvättas i en fordonstvätt som har godkänd reningsutrustning. 
 • Förvara brandfarlig gas t.ex. gasol eller liknande.  
 • Förvara brandfarlig vätska t.ex. drivmedel, spolarvätska, olja eller färg. 
 • Hyra ut ditt garage i andra hand utan skriftligt tillstånd från Rikshem.  
 • Utöka, ändra eller reparera garagets el-dragning. 
 • Använda diesel- eller bensinvärmare i garaget.  

Parkeringsplatsen får endast användas som uppställningsplats för fordon i bruk.  

På parkeringsplatsen: 

 • Får du parkera din personbil som är besiktad, skattad och försäkrad.  
 • Ska du parkera innanför parkeringsrutan.  
 • Ska du som har motorvärmare ta bort motorvärmarkabeln när du inte använder den.  
 • Ansvarar du själv för att skotta snö vid din parkeringsplats. 
 • Får du inte hyra ut din parkeringsplats i andra hand utan skriftligt tillstånd från Rikshem. 

Nej, våra gårdar är till för våra hyresgäster. Vi vill ha en trygg och säker boendemiljö samtidigt som vi behöver säkra att blåljuspersonal kan ta sig in i våra områden utan att det finns hinder. 

Du får däremot köra in bilen i bostadsområden när du flyttar in eller flyttar ut ur din lägenhet samt vid på- och avlastning av tyngre föremål. 

Har du frågor om vilka regler som gäller där du bor är du välkommen att kontakta ditt ortskontor.

Nej, våra parkeringar hyrs ut som bilplatser. De är endast avsedda för personbilar eller motorcyklar. På vissa orter hyr vi ut parkeringar som är avsedda för husvagnar, då framgår det av bilplatsannonsen.   

Parkera din moped/motorcykel på skyltade p-platser utomhus eller i garagen, de får inte förvaras i källaren eller i trapphuset. Tänk på din omgivning och kör därför försiktigt och låt gångstråken vara fria från trafik.

Om någon ställt sig på din bilplats vänder du dig direkt till parkeringsbolaget som vi anlitat för parkeringsbevakning, vilket framgår på skyltar i ditt område. Om du har möjlighet är det bra att prata direkt med personen eller lämna en lapp så att det inte händer i fortsättningen.  

Är du entreprenör och behöver parkeringstillstånd i våra områden? Vänd dig till ditt lokala kontor.

Vid i- och urlastning har du tillstånd att stå utanför bostaden så länge du inte hindrar utryckningsfordon och framkomligheten. Bilen får ej stå kvar när du tar en paus utan aktivt arbete med i- och urlastning ska pågå. Behöver du av någon anledning stå längre tid kontakta ditt lokala kontor.

Rikshem hyr ut förråd i bostadsområdena. Ett förråd får bara användas till förvaring av egendom. Vi rekommenderar att du inte förvarar stöldbegärlig egendom i förrådet. Om du förvarar stöldbegärlig egendom i förrådet rekommenderar vi att du kontaktar ditt försäkringsbolag och försäkrar egendomen. Brandfarlig, explosiv eller på annat sätt farlig egendom som kan ge allvarliga konsekvenser får inte förvaras i förrådet.

Rikshem ansvarar inte för den förvarade egendomen. Vi avråder dig från att förvara egendom direkt på golvet eftersom den då riskerar att bli skadad vid eventuellt vattenläckage eller andra skador.

Lediga lokaler publiceras här på webbplatsen under Lediga lokaler. Inget kösystem finns för lokaler utan den verksamhet som är lämpligast för den aktuella lokalen får ett erbjudande. Lokalerna ligger oftast i anslutning till våra bostadshus och är mest lämpade för mindre verksamheter och kan hyras av företag.

Inom Rikshem finns ett antal kvarterslokaler som kan användas för gemensamma aktiviteter. Kontakta din lokala hyresgästförening för att kolla om detta finns på just din ort. Det är även de som sköter bokningarna. Kontaktuppgifter till de lokala hyresgästföreningarna finns uppsatta av Hyresgästföreningen i trapphusen.