Rikshem Dörrlås

Lämna nycklar

När du har haft din avflyttningsbesiktning och fått din städning godkänd är det dags att lämna tillbaka nycklarna. Säkra att du lämnar tillbaka nycklar samt taggar till samtliga utrymmen som tillhör lägenheten. Har du en bokningskolv till tvättstugan samt nyckel till postfack så ska även dessa lämnas tillbaka. Har du extralås på lägenhetsdörren, överlås och liknande. Lämna dessa olåsta.

Lämna nycklarna

Samtliga nycklar till bostaden och tillhörande utrymmen återlämnas senast klockan 12.00 första vardagen efter det datum avtalet upphört att gälla. (Lokala avvikelser för själva tidpunkten kan förekomma). För att du ska slippa betala en avgift måste samtliga nycklar återlämnas, även eventuella extranycklar. 

För information om vad som gäller för din ort och vilka blanketter du behöver - läs mer på Mina sidor

Adressändring

Om du flyttar ska du göra en flyttanmälan i god tid före flytten. Flyttanmälan gör du hos Skatteverket. Anmäl din nya adress i god tid så att din post kommer rätt. Hos Adressändring kan du beställa eftersändning av posten. Rikshem har ingen automatisk ändring av din adress från folkbokföringen. 

När det gäller dina kontakter med övriga organisationer eller företag behöver du själv anmäla ny adress. Det gäller till exempel banker, elhandel- och elnätsföretag, försäkringsbolag, föreningar, telefon- och TV-operatör och tidningsabonnemang.