Cyklar & barnvagnar

Det är inte tillåtet att ställa cyklar, barnvagnar och rullatorer i entréer eller i trapphus. De står då i vägen för städning och vid eventuell olycka där sjuktransport och brandkår behöver komma fram snabbt. 

Cyklar

Tillsammans håller vi området rent och fint. Ställ din cykel i cykelställ eller i cykelrummet om sådant finns.

Tänk på att endast ställa cyklar som används i cykelställen eller cykelrummen. Du kan även ställa rollatorer i cykelrummet.

Elcykel och motordrivna fordon

Du får förvara din elcykel i cykelrummet. Tänk på att plocka bort batteriet. De får inte förvaras på cykeln eller i cykelrummet, på grund av brand- och hälsofara. Övriga brandfarliga produkter får inte heller förvaras i utrymmet.

Motordrivna fordon, som mopeder, el-sparkcyklar och motorcyklar, får inte ställas i cykelrummen.

Cyklar som inte används

Vi genomför cykelrensningar i våra områden. Detta för att frigöra plats och hålla utrymmena tillgängliga för alla. Under våra cykelrensningar tas övergivna cyklar om hand. Vi informerar dig i god tid innan en cykelrensning sker i ditt område.

Barnvagnar och rollatorer

Du som har barnvagn ska förvara den i de särskilda utrymmena för barnvagn. I flera av våra fastigheter har vi rum som är avsedda för barnvagnar som används.