Helsingborg Eneborg Nunnan7 Visitorsgatan 9

Information om skyddsrum

Det är mycket som händer i vår omvärld just nu och på Rikshem får vi en del frågor om skyddsrum. Här har vi sammanställt information om vad som gäller för skyddsrum i Sverige.

Undrar du vad ett skyddsrum är? Ett skyddsrum är en del av en byggnad med förstärkta väggar och dörrar. Skyddsrummet kan stå emot tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus. I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för cirka 7 miljoner människor.

Var kan jag hitta skyddsrum?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är ansvariga för tillsynen av skyddsrum i Sverige. På myndighetens hemsida kan du enkelt se vart ditt närmaste skyddsrum finns. Gå in på MSB:s Skyddsrumskarta

Flera av Sveriges skyddsrum finns i vanliga bostadshus. I fredstid får fastighetsägarna använda skyddsrummen på andra sätt, exempelvis som förråd, cykelrum eller föreningslokaler. Det är fastighetsägarens ansvar att all utrustning finns, att skyddsrummet fungerar och att det öppnas vid höjd beredskap. 

Vad finns i skyddsrummet?

För att ett skyddsrum ska kunna användas ska det finnas vattenkärl och torrtoaletter. Torrtoaletterna i skyddsrummet avskärmas vid behov med träväggar eller skynken. Utöver det finns en ventilationsanläggning som kan drivas med hjälp av el eller manuellt med vev. Mat och hygienprodukter finns däremot inte i skyddsrummen.

Skyddsrummen är till för alla

Skyddsrummen är en allmän plats och till för alla människor i händelse av kris. Du tillhör inte något visst skyddsrum, utan du kan ta dig till det skyddsrum som  ligger närmast. 

Hur kommer jag in i skyddsrummet?

Skyddsrummen är öppna för att ta emot personer i händelse av kris. Inga taggar eller nycklar kommer behövas för att komma åt skyddsrummen. 

Mer information om skyddsrum

Läs mer Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, msb.se

Du hittar närmaste skyddsrum på msb.se. Karta över alla Sveriges skyddsrum.