Läxhjälpen

Samarbetet mellan stiftelsen Läxhjälpen och Rikshem är ett sätt att stötta ungdomar i grundskolan att nå behörighet till gymnasiet. Runt 700 ungdomar har fått hjälp med läxorna sedan samarbetet startade.

Läxhjälpen är en stiftelse som gör konkreta insatser för våra unga. Fokus ligger på att ge fler unga förutsättningar att klara skolan och att själva forma sin framtid. En skolgång med rätt stöd ger mer än kunskap. När eleverna klarar sina studier växer självförtroendet. Vi vet också att lusten att studera vidare växer, vilket i sin tur minskar risken att hamna utanför samhället. Elever i socioekonomiskt utsatta områden får därför erbjudande om hjälp med sina läxor via Läxhjälpen. En extra bonus är att eleverna inte sällan får fler förebilder och mentorer i sina läxhjälpare.

Ökar möjligheterna i livet

I våra områden får ett antal skolor erbjudandet om läxhjälp via Rikshem. När vi stöttar och satsar på ungdomarna i våra områden ger vi dem förutsättningar att klara grundskolan. Samtidigt är det en satsning på säkerhet och trygghet i våra områden. Vi vill vara med och öka möjligheterna i livet för dem som bor hos oss. I dag kan Rikshem i samarbete med Läxhjälpen erbjuda gratis läxhjälp bland annat i Västerås, Norrköping, Uppsala och Umeå. Vi har totalt 90 platser per läsår. Totalt sett har cirka 700 ungdomar fått läxhjälp genom Rikshem sedan samarbetet startade 2015.  

Fakta om stiftelsen Läxhjälpen

Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med finansiering från näringslivet bedriver gratis resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden.

Deras vision är ett samhälle där barn växer upp med förutsättningar att klara skolan, utvecklas och nå sin fulla potential.

Läs mer om Läxhjälpen på deras webbplats.