Sommarjobb på Rikshem

Varje år erbjuder Rikshem sommarjobb för ungdomar som bor i våra fastigheter. Under 2022 arbetade 152 sommarjobbare med att göra fint i Rikshems områden. Sommarjobben finns på de flesta orter Rikshem har bostäder. 

Rikshem vill ge unga möjligheten att komma ut i arbetslivet och satsar därför på sommarjobb i olika former. Varje år kan ungdomar som bor i våra områden och som är mellan 16 och 19 år sommarjobba hos oss. Arbetet är varierat och handlar till stor del om lättare fastighetsskötsel. Det kan handla om att måla eller klippa gräs. Då blir det fint!

Stolt över mitt bostadsområde

Ett sommarjobb ger så mycket mer än bara sysselsättning. Ungdomarna får erfarenhet och en inblick i hur det är i arbetslivet. Det är inte ovanligt att man upptäcker nya sidor av sig själv och oanade talanger. Dessutom tror vi att engagemanget för det egna bostadsområdet ökar om ungdomarna själva är med och tar hand om det. Sommarjobbet kan väcka en stolthet, för den egna insatsen i ens eget bostadsområde.   

En viktig insats för Rikshem

På Rikshem tycker vi att det är viktigt att skapa sommarjobb åt ungdomar i våra områden. Det är också en viktig del i Rikshems hållbarhetsarbete. Sedan starten 2012 har närmare 1 500 ungdomar anställts för att sommarjobba i Rikshems områden.

Rekryteringen av sommarjobbare för 2024 är nu påbörjad. Ansökningsformuläret för sommarjobb hittar du under rikshem.se/sommarjobb.