Kristian Rolfsen Sandborg (3)

”Rikshem är ett spännande bolag”

Hösten 2016 steg Kristian in på Rikshems kontor i Uppsala för att börja på traineeprogrammet. Sex år senare är han fastighetschef. Genom åren har Kristian samlat på sig erfarenhet i bolaget - först i rollen som förvaltare och sedan som gruppchef.

Kristians intresse för hus och teknik väckes under studierna till byggnadsingenjör och sommarjobbet som kvartersvärd på bostadsbolaget Uppsalahem. Erfarenheten ledde vidare till en masterutbildning i fastighetsutveckling och förvaltning vid Trondheims universitet i Norge.

Fastnade för Rikshems traineeprogram

Väl hemma i Sverige letade Kristian efter praktikplatser på olika bostadsbolag och fastnade till slut för Rikshems traineeprogram. Ett perfekt avstamp in i yrkeslivet, menar han.

”Jag fick en bra bas i traineeprogrammet och förståelse för hur allting hänger ihop från projekt till fastighetsutveckling och förvaltning”.

Den privata marknaden lockade också.

”Jag kände att den privata marknaden attraherade mig mer än allmännyttan. Rikshem har två stabila ägare med en långsiktig tidshorisont. Det kändes verkligen som ett spännande bolag,” säger han.

Ville vidare i karriären

Efter traineeprogrammet fick Kristian fast tjänst som förvaltare och därefter en roll som gruppchef på Rikshem i Uppsala.

”Till en början var ambitionen att lära mig så mycket jag kunde om förvaltaryrket. Men successivt kände jag att jag ville vidare i karriären och kanske jobba mer med strategiska frågor och ledarskap”.

Ansvar som fastighetschef

Nästa steg blev att axla rollen som fastighetschef i Uppsala. En bred och strategisk roll där han har ett helhetsansvar för Rikshems cirka femtusen bostäder på orten. Ett jobb han stortrivs med.

”Det som attraherar mig är kombinationen av att jobba med dem som bor och verkar i våra områden och att utveckla boendemiljöerna. Det gäller också mina medarbetare, att se till att de har de bästa förutsättningarna att göra ett bra jobb. Att jobba med något så fysiskt som hus och fastigheter, se till att optimera och effektivisera dem så att de ger avkastning och kundnytta tycker jag är väldigt roligt”.

Rikshem har två stabila ägare med en långsiktig tidshorisont. Det kändes verkligen som ett spännande bolag

—Kristian Rolfsen Sandborg, fastighetschef Uppsala