Anders Norin 1

”Jag är en bricka i det här fina arbetet, och det är jag väldigt stolt över”

Anders har jobbat 20 år i fastighetsbranschen. Precis som många andra har han under åren samlat erfarenheter genom att ta sig an olika roller. I början av 2022 återvände Anders till Rikshem i Östersund, nu som fastighetsstrateg.

Under sitt professionella liv har Anders arbetat på flera fastighetsbolag. Han började som bovärd och fortsatte sedan sin bana som förvaltare, projektledare och som fastighetschef. I början av 2022 återvände Anders till Rikshem i Östersund, nu i en ny roll som fastighetsstrateg 

Anledningen till att Anders valde att återvända till Rikshem var enkel. 

”Rikshem är ett bra företag som ger mig som medarbetare de förutsättningar jag behöver för att utföra mitt jobb. Jag tycker om företagets mentalitet och drivkraft och trivs väldigt bra med personerna som jobbar här”, säger Anders.  

Rätt sak för varje fastighet

I sin roll är Anders den strategiska resurs som arbetar för att driva, samordna, utveckla och optimera arbetssätt kring och med fastighetsvisa affärs- och underhållsplaner. Han har bland annat en stödfunktion gentemot Rikshems förvaltningar. Ett fokusområde är att skapa arbetssätt som gör det enklare för medarbetarna på orten att utföra sina arbeten på fastigheterna.  

”Det bästa i jobbet är att se andra växa, att de som ska utföra uppgifterna förstår hur de ska gå till väga. Att vi tillsammans hittar rätt sak framåt”, säger Anders. 

Gemensamma förflyttningar

Genomlysningen av beståndet och arbetet med fastigheterna behöver göras på ett strategiskt sätt på både kort och lång sikt. Det är här Anders och kollegorna har sina nyckelroller.  

”Fler behövs för att skapa något bra och jag är en bricka i det här fina arbetet. Det är jag väldigt stolt över,” säger Anders. 

Orden ”tillsammans” och ”vi” återkommer ofta under samtalets gång när Anders berättar om arbetet som fastighetsstrateg på Rikshem. Alla ska vilja hänga med. Ingen ska bli lämnad kvar bakom.  

”Ska vi som företag göra en förflyttning och få människor att vilja genomföra saker, då gör vi det tillsammans,” säger han.