Sofie Jernström Fastighetstekniker Rikshem

”Det är utvecklande och kul att gå till jobbet”

Sofie är en av Rikshems alla skickliga fastighetstekniker. Med en bakgrund som sanerings- och skadedjurstekniker, samt med erfarenhet av fastighetsjour, passar hon i rollen som fastighetstekniker. Sofie trivs och lär sig något nytt varje dag.

I Uppsala - Sveriges fjärde största stad, känd för sina universitet och sitt sjudande studentliv - arbetar Sofie som en av Rikshems fastighetstekniker. Två av hennes arbetsområden är Eklundshov och Kantorsgatan, stadsdelar som är präglade av just studentlägenheter.

Ingen dag är den andra lik

Hur ser då en arbetsdag ut? Sofie berättar att hon börjar sin arbetsdag på Rikshems kontor i Uppsala, där hon träffar kollegorna, går igenom mejl och dagens ärenden. Därefter planerar hon sin arbetsdag, plockar med sig de nycklar hon behöver och åker ut till sina områden. Arbetsuppgifterna varierar, ingen dag är den andra lik, och det är något Sofie uppskattar och trivs med.

"Men vad jag som fastighetstekniker än gör, handlar det alltid om att hjälpa våra hyresgäster. Det kan vara stopp i golvbrunnen, att något är trasigt eller inte fungerar. Mitt jobb är att återställa eller byta ut. Jag tycker om att lösa problem och därför är det kul att också kunna lösa hyresgästernas ärenden", säger Sofie.

I det dagliga arbetet ingår även ronderingar kring och kontroller av fastigheterna.

"Det är då vi fastighetstekniker tar hand om fastigheterna och söker efter brister som vi kan återställa. Det kan handla om att ta bort klotter, byta ljuskällor, laga en dörr som är uppbruten eller sätta nytt brytskydd. Vi städar där det är skräpigt, med målet att hålla rent, snyggt och tryggt runt och i fastigheterna", säger Sofie.

Kollegor som hjälps åt

Det som driver Sofie i sitt arbete är att lösa problem: Att ta itu med kundernas ärenden och att se över områdena hon har ansvar för. Med sin bakgrund som sanerings- och skadedjurstekniker och med erfarenhet av fastighetsjour har hon värdefulla kunskaper med sig på jobbet. Men Sofie berättar att hon som fastighetstekniker lär sig något nytt varje dag, och det är något som är både givande och meningsfullt.

"Det är kul att gå till jobbet. Mina kollegor delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Alla hjälps åt och är med i det som händer, oavsett yrkesgrupp. Det finns en gemenskap och ett samarbete hos oss som jag uppskattar väldigt mycket", säger Sofie.

"Vad jag som fastighetstekniker än gör, handlar det alltid om att hjälpa våra hyresgäster."

—Sofie, fastighetstekniker i Uppsala
Sofie, fastighetstekniker i Uppsala