Norrbackavagen_Odensalavagen.jpg

Rikshem avyttrar fastighet i Sigtuna

sep. 26, 2023 06:00 - Pressmeddelande

Rikshem avyttrar fastigheten Norrbacka 1:48 i Märsta, Sigtuna kommun, till Stena Fastigheter. Affären omfattar 438 lägenheter och totalt cirka 30 000 kvm uthyrningsbar area.

Rikshem har under de cirka tio år bolaget ägt fastigheten utvecklat området genom att tillföra nybyggda bostadsrätter samt skapat 60 nya hyresrätter inom befintliga byggnader. Det senare i ett projekt där förråd byggdes om till lägenheter – en ombyggnation som nominerades till Årets bygge 2018.

– Vi har stora utvecklingsmöjligheter i beståndet och arbetar strategiskt för att löpande utveckla portföljen genom investeringar i fastigheterna. Försäljningen ger oss möjlighet att prioritera investeringar i övriga delar av beståndet. Vi har idag cirka 20 procent av vårt bestånd i Storstockholm och avser att fortsätta ha en stor del av våra fastigheter i regionen, säger Anette Frumerie, vd Rikshem.

Rikshem har ägt fastigheten sedan 2012. Försäljningen har gjorts i nivå med bokfört värde. Fastigheten frånträds i oktober 2023.

För ytterligare information:

Andrea Cedwall, chef portföljstrategi och transaktion, 010-709 92 03, andrea.cedwall@rikshem.se

Jennie Wolmestad, kommunikationschef, 070-687 18 57, jennie.wolmestad@rikshem.se