Folkhem.jpg

Rikshem avyttrar Folkhem till Nordr

sep. 28, 2023 06:00 - Pressmeddelande

Rikshem säljer sin del av aktierna i joint venture-bolaget som innehåller Folkhem Trä. Jv-bolaget har ägts till 50 procent vardera av Rikshem och Nordr.

Rikshem har ett flertal joint ventures där företaget tillsammans med andra aktörer utvecklar fastigheter. Inom jv-bolaget som äger Folkhem har Rikshem tillsammans med Nordr utvecklat bostadsrätter. Genom att nu avyttra Rikshems 50-procentiga andel av jv-bolaget till Nordr har Rikshem inte längre någon utveckling av bostadsrätter.  

– Vi har haft en fin utveckling i jv:t och är extra stolta över Folkhems projekt Cederhusen som utvecklats inom bolaget. Nu gör vi bedömningen att nästa steg för Folkhem bäst tas genom att Nordr själva driver verksamheten vidare. Avvecklingen av detta joint venture innebär att Rikshem fortsätter renodla affären att bedriva en långsiktig verksamhet med fokus på att utveckla vårt befintliga bestånd av hyres- och samhällsfastigheter, säger Anette Frumerie, vd Rikshem.

Jv-samarbetet startades 2015 i syfte att bedriva nyproduktion av bostadsrättslägenheter i Mälardalsregionen. 2017 utökades samarbetet till att innefatta även ägandet av Folkhem, i vars portfölj Cederhusen i Hagastaden i Stockholm ingår. Cederhusen är ett av världens största flerbostadshusprojekt i massivträ. Det första kvarteret i projektet röstades i somras fram till Årets Stockholmsbyggnad av stockholmarna och det har även vunnit Årets bygge 2022 i kategorin bostad.  

Affären är villkorad av godkännande av Konkurrensverket, vilka väntas ge besked under oktober månad.

För ytterligare information:

Petter Jurdell, chef alternativa affärer och jv, 010-709 92 46, petter.jurdell@rikshem.se

Jennie Wolmestad, kommunikationschef, 070-687 18 57, jennie.wolmestad@rikshem.se