Konkurrensverket godkänner Rikshems försäljning av Folkhem

okt. 30, 2023 07:00 - Pressmeddelande

Konkurrensverket godkänner Rikshems försäljning av 50 procent av aktierna i det bolag som äger Folkhem Trä till Nordr. Därmed är Nordr ensam ägare till Folkhem.

Affären mellan Rikshem och Nordr kommunicerades i slutet av september. Försäljningen var villkorad av Konkurrensverkets godkännande. Efter Konkurrensverkets klartecken har Rikshem nu frånträtt samtliga sina aktier i Folkhem till Nordr.

Försäljningen innebär att Rikshem fortsätter renodla affären att bedriva en långsiktig verksamhet med fokus på att utveckla det befintliga beståndet av hyres- och samhällsfastigheter.

För ytterligare information:

Petter Jurdell, kommersiell chef, 010-709 92 46, petter.jurdell@rikshem.se

Jennie Wolmestad, kommunikationschef, 070-687 18 57, jennie.wolmestad@rikshem.se