Rikshems delårsrapport januari-september 2023: Positiv utveckling och fortsatt minskning i marknadsvakans

okt. 27, 2023 07:30 - Regulatorisk information

Rikshem ökade sina hyresintäkter med 10,1 procent i perioden. Driftöverskottet uppgick till 1 495 mkr (1 381), en ökning med 8,3 procent. Periodens investeringar i fastigheter uppgick till 1 333 mkr (1 779).

– Trots utmanande tider med stor påverkan på fastighetsbranschen har Rikshem en positiv utveckling där bland annat marknadsvakanserna minskar. I perioden ökar fastighets­kostnaderna procentuellt mer än intäkterna, men positivt är att elkostnaderna börjat falla tillbaka och att elstödet till företag har betalats ut. Driftöverskottet ökar jämfört med föregående år medan förvaltningsresultatet, till stor del på grund av stigande räntor, faller tillbaka, säger Anette Frumerie, vd på Rikshem. 

         Hyresintäkterna uppgick till 2 605mkr (2366). 

         För jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 152 mkr eller 7,4 procent 

         Driftöverskottet uppgick till 1 495 mkr (1 381), en ökning med 8,3 procent 

         Förvaltningsresultatet minskade beroende på ökade räntekostnader till 943 mkr (997)

         Periodens resultat före skatt uppgick till -2 840 mkr (2 340) 

         Värdeförändring för förvaltningsfastigheter uppgick till -3 267 mkr (178) vilket motsvarar en värdeförändring om -5,5 procent (0,3) 

         Fastighetsbeståndets värde, inkl joint ventures, uppgick till 57 366 mkr (59 423) 

         Totalavkastning, avseende rullande 12 månader inkl joint ventures, uppgick  
till -5,7 procent (-0,4) 

 

Läs delårsrapporten på rikshem.se eller i bifogad pdf. 

Dokument

För ytterligare information:

Anders Lilja, CFO, 010-70 99 308, anders.lilja@rikshem.se

Jennie Wolmestad, kommunikationschef, 070-687 18 57, jennie.wolmestad@rikshem.se