RÄTTELSE: Rikshems delårsrapport januari-september 2023

nov. 06, 2023 14:30 - Regulatorisk information

Rikshem AB (publ) utfärdar rättelse av pressmeddelandet ”Rikshems delårsrapport januari-september 2023: Positiv utveckling och fortsatt minskning i marknadsvakans” som offentliggjordes den 27 oktober 2023 kl 07:30.

Rättelsen avser skrivfel i delårsrapporten i tabellen ”Rikshem i sammandrag” på sidan 1. Raden Totalavkastning inkl joint ventures, procent (12 mån) har fått felaktiga siffror i delårsrapporten och pressmeddelandet då totalavkastning avseende rullande 12 månader inkl joint ventures angetts till -5,7 procent (-0,4): Korrekt siffra är -6,0 procent (-0,4). 

Korrigerad rapport bifogas, där inga andra ändringar har gjorts.

Läs delårsrapporten på rikshem.se eller i bifogad pdf.

 

Dokument

För ytterligare information:

Anders Lilja, CFO, 010-70 99 308, anders.lilja@rikshem.se

Jennie Wolmestad, kommunikationschef, 070-687 18 57, jennie.wolmestad@rikshem.se