Frida Olsson.jpg

Ny ledamot i Rikshems styrelse

dec. 01, 2023 11:27 - Regulatorisk information

Frida Olsson har valts till ny styrelseledamot i Rikshem AB (publ) vid extra bolagsstämma i Rikshem AB (publ) den 1 december 2023.

Frida Olsson ersätter Andreas Jensen som lämnar uppdraget som styrelseledamot i samband med att han lämnar sin anställning på Fjärde AP-fonden. Frida Olsson, född 1988, har en högskoleingenjörsexamen i byggteknik från Karlstad universitet samt en master inom samhällsbyggnad från KTH. Hon arbetar idag som portföljförvaltare på Fjärde AP-fonden och är även styrelseledamot i Svenska Handelsfastigheter. Tidigare har Frida Olsson bland annat arbetat med corporate finance och finansiering inom fastigheter på SEB och Danske Bank.

Rikshems styrelse består numera av: Kerstin Lindberg Göransson (styrelseordförande), Pernilla Arnrud Melin, Siv Malmgren, Zdravko Markovski, Frida Olsson, Per-Gunnar Persson och Peter Strand.

För ytterligare information:

Jennie Wolmestad, kommunikationschef, 070-687 18 57, jennie.wolmestad@rikshem.se

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 1 december 2023 kl. 11:27 CET.