Rikshem tar upp tioårigt lån och gör sin första emission i japanska yen

dec. 12, 2023 07:50 - Pressmeddelande

Rikshem har upptagit lån om 844 mkr från Niam Credit. Lånet som är säkerställt med pantbrev har en löptid på 10 år och kommer utbetalas före årsskiftet.

Rikshem har även under det fjärde kvartalet för första gången emitterat en obligation i valutan japanska yen. Lånet löper på 5,5 år och emitterades under bolagets EMTN-program.

– Vi är glada över att intresset för att låna ut på långa löptider till finansiellt starka och långsiktiga bolag som Rikshem fortsatt är gott. Bakom Niam Credit står flera välkända institutionella investerare med ett långsiktigt investeringsfokus som väl kompletterar Rikshems låneportfölj. Det är också glädjande att vi nu emitterat vår första obligation med en asiatisk investerare, säger Fredrik Sandell, finanschef, Rikshem.

För ytterligare information:

Fredrik Sandell, finanschef, Rikshem: 010-138 04 56, fredrik.sandell@rikshem.se