Rikshems starka kreditbetyg bekräftas på nytt av Moody’s

dec. 18, 2023 13:15 - Regulatorisk information

Kreditvärderingsinstitutet Moody’s Investors Service bekräftar Rikshems långsiktiga kreditbetyg A3 med stabila utsikter.

– Som grund för den starka ratingen A3 med stabila utsikter lyfter Moody’s fram Rikshems goda kvalitet på bostads- och samhällsfastigheterna, god hyrestillväxt, god tillgång till bank och obligationsfinansiering, stark likviditetsprofil och starkt ägarstöd. Det ger oss fortsatt goda förutsättningar att finansiera oss till bra villkor – en styrka i tider när underliggande räntor ökat kraftigt, säger Anette Frumerie, vd på Rikshem.


Denna information är sådan som Rikshem är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-12-18 13:15 CET.

För ytterligare information:

Fredrik Sandell, finanschef, Rikshem: 010-138 04 56, fredrik.sandell@rikshem.se