Rikshem avyttrar samhällsfastigheter i Sigtuna

mars 22, 2024 10:00 - Pressmeddelande

Rikshem avyttrar 14 samhällsfastigheter i Sigtuna till Sigtuna kommun. Fastigheterna rymmer idag LSS-boenden, förskolor, skolor och ett äldreboende. Affären är villkorad av beslut i kommunfullmäktige den 25 april.

Affären omfattar 14, huvudsakligen mindre, samhällsfastigheter om totalt 28 630 kvm uthyrningsbar area och uppgår till 785 miljoner kronor. Även efter avyttringen har Rikshem ett stort bestånd i Sigtuna bestående av sju samhällsfastigheter om 33 217 kvm uthyrningsbar area samt ett flertal bostadsfastigheter. Hyresavtalen med kommunen för två av dessa samhällsfastigheter förlängs i samband med affären. De fastigheter som nu avyttras har Rikshem ägt sedan 2012. 

Vi är mycket nöjda med den här affären som tillkommit efter önskemål från Sigtuna kommun om att förvärva delar av de fastigheter som kommunen har verksamhet i. Försäljningen ger oss en mer rationell förvaltning när vi avyttrar mindre förvaltningsenheter men behåller de större som vi har utvecklingspotential i. Dessutom har vi stora utvecklingsmöjligheter i vårt bestånd i norra Stockholm som affären ger oss goda förutsättningar att ta vidare, säger Anette Frumerie, vd Rikshem.

Sigtuna kommun tar preliminärt över ägande och förvaltning av fastigheterna den 31 maj 2024. Försäljningen är villkorad av beslut i Sigtuna kommunfullmäktige den 25 april 2024. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jennie Wolmestad, kommunikationschef, 070-687 18 57, jennie.wolmestad@rikshem.se