Rikshems årsredovisning för 2023 publicerad

mars 21, 2024 12:08 - Regulatorisk information

Rikshem har publicerat års- och hållbarhetsredovisning för 2023. Års- och hållbarhetsredovisningen finns bifogad samt tillgänglig på Rikshems hemsida, www.rikshem.se.

Tryckt års- och hållbarhetsredovisning finns tillgänglig från mitten av april 2024. Då kommer även engelsk version av års- och hållbarhetsredovisningen att finnas tillgänglig på hemsidan. 

Dokument

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Lilja, CFO, 010-70 99 308, anders.lilja@rikshem.se

Jennie Wolmestad, kommunikationschef, 070-687 18 57, jennie.wolmestad@rikshem.se