Sällskapsspel Senior Tillsammans (1)

Förskolan i Upplands-Bro

I möten mellan barn och äldre sker ett värdefullt utbyte. Rikshems förskola Kristallen och äldreboendet på Lillsjö Badväg i Upplands-Bro är ett exempel på verksamheter som öppnar upp för möten mellan generationer.

Utvecklingen att bygga samhällsfastigheter med olika inriktningar i anslutning till varandra är positiv. Om verksamheterna samarbetar sker ett möte mellan generationer som kan gynna både barn och äldre. För att lyckas i projektet behövs ett fungerande samarbete mellan Rikshem, verksamheten och kommunrepresentanter vid såväl uppstart som fortsatt arbete. 

Möten mellan generationer

Barn och äldre har mycket att lära av varandra och kan utveckla och driva gemensamma projekt, till exempel att måla i naturen och fira högtider tillsammans. Bara en så enkel sak som att de boendes fönster och balkonger vetter mot förskolans gård är en fördel. De äldre kan sitta på sina balkongen och höra och se barnens lek, bara det lilla kan de dem energi.

De äldre kan i sin tur berätta för barnen om hur man till exempel sköter om ett trädgårdsland, det kan också räcka med att bara hitta ett gemensamt intresse som man kan prata kring. Möten mellan generationer behövs i ett samhälle som till stor del är ålderssegregerat och just närheten mellan verksamheterna blir en tillgång ur den aspekten.

Gemensamma projekt kan vara att måla i naturen eller fira högtider tillsammans.

—Förskolan Kristallen